Brabants militair erfgoed opnieuw onder de aandacht

In Noord-Brabant loopt een waterlinie van 165 kilometer met tal van forten, schansen en stadsmonumenten door de provincie. Een ingenieus systeem van dijken en sluizen zorgde ervoor dat de bewoners het gebied onder water konden zetten om vijandige legers tegen te houden. Dit militaire erfgoed lag tot voor kort zo goed als begraven in het landschap. De provincie en daarna de Zuiderwaterlinie Alliantie riepen de hulp in van Connect om dit opnieuw onder de aandacht te brengen.

Vraag

De afgelopen jaren is hard gewerkt om de vestingsteden, forten en natuurbeheerders te enthousiasmeren om de linie in haar geheel op de kaart te zetten. Bovendien was er de vraag om de samenwerking tussen de 25 partners een structuur te geven. Naast een strategische publiekscommunicatie was er dus ook vraag naar partnercommunicatie. Nu dat gelukt is, is het tijd voor de tweede fase: de linie onder de aandacht van bewoners en toeristen brengen. Het project bleef ondanks het enthousiasme en de betrokkenheid van de partners in de lucht hangen. Hoe maak je van een beleidsprogramma vol maatschappelijke doelstellingen een sterk merk?

Aanpak

We adviseerden om te focussen op twee aspecten: erfgoed en duurzaam toerisme. Het merk Zuiderwaterlinie kan de betekenis van het erfgoed overbrengen op de doelgroep. Deze focus werkten we uit tot een volledige communicatiestrategie met de daaraan gekoppelde uitvoering.

Resultaat

Onze strategie werd goedgekeurd, de uitvoering kon starten. We zorgden (samen) voor een nieuwe website, een intranet voor partners, persaanpak, markeringen in het veld, een heus Zuiderwaterlinie-wandelpad en een socialmediacampagne. Dit alles zorgde ervoor dat de Zuiderwaterlinie een stevige indruk maakte tijdens het Europese Erfgoedjaar in 2018.

In 2019 gaan we op hetzelfde elan verder door ook lokale ondernemers aan te haken. En ondertussen blijven we actuele vraagstukken kritisch bekijken tegen onze strategie, zodat deze actueel en relevant blijven.

Facts & Figures

  • Met 11 vestingsteden en een lengte van 165 kilometer is de Zuiderwaterlinie het grootste gebied in Nederland dat ter verdediging onder water werd gezet. Het is dan ook het grootste monument van Nederland.
  • Het liniegebied zelf telt ruim 840.000 bewoners, die we kunnen verrassen met het erfgoed in hun achtertuin.
  • De oudste vestingwerken van de Zuiderwaterlinie dateren al van 1582. Vestingbouwer Menno van Coehoorn bouwde de linie in de 17de eeuw uit tot de langste ketting van vestingsteden in Nederland.

De Zuiderwaterlinie is het Brabantse uithangbord van het Europese Erfgoedjaar in 2018.

Sofie Moons, Projectleider bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Sofie

cases

Case

Communicatiestrategie voor Toerisme en Recreatie van de Provincie Limburg (NL)

Provincie Limburg

Case

Crisiscommunicatieplan voor het grootste scholenbouwproject in Vlaanderen

Scholen van Morgen

Case

Omgevingsmanagementplan voor hoogspanningsnetbeheerder TenneT

TenneT