Communicatiebegeleiding bij uitdragen van mobiliteitsvisie Provincie Limburg (NL)

De provincie Nederlands-Limburg heeft een nieuwe mobiliteitsvisie ontwikkeld. Haar visie zal de aanpak van mobiliteit ingrijpend veranderen. Mobiliteit is namelijk een belangrijke schakel om een aantal brede omgevingsambities van de provincie te kunnen waarmaken. Op gebied van stad, platteland, economie, logistiek en vrijetijdseconomie. Connect ondersteunt de provincie Limburg bij het uitdragen van deze nieuwe mobiliteitsvisie op verschillende niveaus, van de interne organisatie tot en met de inwoners van Limburg.

Vraag

Het ambitieniveau en de verwachtingen van de nieuwe mobiliteitsvisie van de provincie Nederlands-Limburg waren torenhoog: zowel bij de interne organisatie, het politiek-bestuurlijk middenveld als de Limburger zelf. De provincie vroeg Connect een strategie uit te stippelen die haar in staat stelt om keuzes te maken in haar communicatie over de nieuwe mobiliteitsvisie. Daarnaast had de provincie behoefte aan praktische handvatten voor een goed georganiseerd omgevingsmanagement.

Aanpak

De nieuwe mobiliteitsvisie was een krachtig document, maar moest nog kenbaar worden gemaakt aan de brede maatschappelijke omgeving. Dat vraagt een hele vertaalslag. ‘Mobiliteit zonder grenzen’ werd het vlaggenschip waarmee we de nieuwe mobiliteitsvisie naar buiten brachten. Want mobiliteit in Limburg is zowel grenzeloos, grensverleggend als grensoverschrijdend. Dit uit zich ook in de manier waarop de provincie samenwerkingen aangaat en mobiliteitsproblemen bekijkt. Iedere Limburger is als het ware regisseur van mobiliteit. Om die boodschap kracht bij te zetten gingen we in gesprek met de Limburger zelf. We lieten hem plaatsnemen in onze ‘Mobiliteit zonder grenzen’-regisseursstoel voor een kort interview.

Resultaat

De prikkelende stellingen die de interviews opleverden, gebruikten we als campagnebeeld in het Limburgse straatbeeld. Niet alleen offline, maar ook online zorgden we voor de nodige zichtbaarheid. We verzamelden op een online platform alle verhalen achter de stellingen die in het straatbeeld verschenen. Bezoekers kunnen via korte filmpjes en uitgeschreven mini-interviews meer te weten komen over de persoon achter de stelling en hoe zijn visie zich verhoudt tot de nieuwe mobiliteitsvisie.

Er is een enorme hoeveelheid aan samenwerkingspartners en andere stakeholders omdat de nieuwe mobiliteitsvisie veelomvattend en breed is. Omgevingsmanagement was dan ook belangrijk om de betrokkenen mee te krijgen in de nieuwe visie. Connect ontwikkelde tips en tricks voor doeltreffend omgevingsmanagement om de provincie Limburg ook hierin te ondersteunen.

Facts & Figures

  • Duizenden Limburgers zagen de mobiliteitsstellingen verschijnen op rijdende Arriva-bussen.
  • Vijf Limburgers namen tot nu toe plaats in onze ‘mobiliteit zonder grenzen’-regisseursstoel en daar komt iedere maand minstens één bij.
  • Zowel intern als extern begint de nieuwe mobiliteitsvisie tot leven te komen. 

Iedere Limburger mag regisseur van mobiliteit zijn.

Juul Franssen, Senior Communications Advisor bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Bart

cases

Case

Communicatiestrategie voor Toerisme en Recreatie van de Provincie Limburg (NL)

Provincie Nederlands Limburg

Case

Communicatiebegeleiding en draagvlakcreatie voor Rentel offshore windpark

Rentel

Case

Heldere project- en omgevingscommunicatie voor bewoners

Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant