Coördinatie en omgevingscommunicatie voor Energie A16

Bij Energie A16 werken bewoners, organisaties, ontwikkelaars en overheden samen aan schone energie. Met 28 windmolens langs de A16 tussen de Moerdijkbrug en de Belgische grens wordt de komende 25 jaar schone energie opgewekt. Een kwart van het rendement uit de windmolens wordt geïnvesteerd in projecten die de lokale energietransitie op gang brengen. Het is de bedoeling dat iedereen aan de projecten kan meedoen: woningeigenaren, huurders, sportverenigingen, bedrijven en instellingen. Aan Connect de taak om het actieplan uit te voeren en het project bij omwonenden onder de aandacht te brengen.

Vraag

Energie A16 is een ambitieus samenwerkingsproject: vele stakeholders vanuit de publieke én private hoek, met ieder een eigen inbreng en belang, hebben een actieve rol. De provincie Noord-Brabant stelde Connect daarom de vraag om de samenwerking te versterken met een vast aanspreekpunt voor communicatie, die samen met de communicatieadviseurs van de vier betrokken gemeenten uitvoering kan geven aan communicatieactiviteiten.

Aanpak

Vanaf het begin heeft Connect gefocust op de persoonlijke relatie met alle betrokken stakeholders. Om het speelveld en de belangen goed te leren kennen, en ervoor te zorgen dat lijntjes binnen het netwerk kort werden en bleven. Vervolgens zorgden we ervoor dat de basis op orde kwam: we stelden een communicatiewerkgroep in om zo gezamenlijk communicatiedoelen, kernboodschappen en afspraken vast te stellen.

De communicatieinzet organiseerden we langs drie hoofdlijnen:

  1. Informeren van omwonenden over de producten en diensten van Energie A16.
  2. Verbinden en versterken van de communicatie van en tussen de samenwerkingspartners.
  3. Delen van de werkwijze binnen Energie A16 om zo andere beleidsmakers uit Brabant en Nederland te inspireren.

Resultaat

Binnen de drie hoofdlijnen zijn verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld en acties uitgevoerd: een projectwebsite, verschillende video’s, een app, bewonersbrieven, digitale bouwborden langs de A16, evenementen voor verschillende doelgroepen, advertenties in lokale huis-aan-huiskranten, een interne netwerkupdate en externe kwartaalnieuwsbrief. Met resultaat: we onderzochten dat ruim 80% van omwonenden weet dat er in het A16-gebied wordt samengewerkt aan schone energie.

Facts & Figures

  • Binnen Energie A16 worden 28 grote windmolens met een tiphoogte van tussen de 150 en 210 meter gerealiseerd.
  • Gezamenlijk wekken de windmolens een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens.
  • In het project werken 1 provincie, 4 gemeenten, 3 lokale energiestichtingen, 4 wijk- en dorpsraden en 9 ontwikkelaars samen aan schone energie.
  • Het is de bedoeling dat alle 265.000 inwoners van de vier gemeenten mee kunnen doen aan verschillende energieprojecten, betaald met het rendement uit de windmolens.
  • De kwartaalnieuwsbrief wordt gestuurd naar zo’n 566 netwerkpartners, energieprofessionals en omwonenden.

“De insteek van de samenwerking is om iedereen in de vier gemeenten te bereiken en mee te laten doen met de lokale energietransitie.”

Moniek Schoofs, Senior Communicatieadviseur bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Moniek

cases

Een aantrekkelijke smoel voor de Gezondste Regio
Case

Een aantrekkelijke smoel voor de Gezondste Regio

Regio Noord-Limburg – de Gezondste Regio

Communicatie- en participatietraject voor nieuwe groene stadswijk BREAD BREDA
Case

Communicatie- en participatietraject voor nieuwe groene stadswijk BREAD BREDA

Combinatie van ontwikkelaars BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Van Agtmaal

Omgevingscommunicatie voor windpark Ventori
Case

Omgevingscommunicatie voor windpark Ventori

Windpark Ventori