Coördinatie op communicatie voor 28 geplande windmolens langs de A16

Bij Energie A16 werken bewoners, organisaties, ontwikkelaars en overheden samen aan schone energie in West-Brabant. Met 28 windmolens die gepland zijn langs de A16 wordt schone energie opgewekt. Een deel van de windmolens is in lokaal eigendom. Zo kan geïnvesteerd worden in projecten die de lokale energietransitie op gang brengen. Connect voorziet de samenwerking van een communicatiecoördinator, die tevens een actieplan uitvoert.  

Vraag

Energie A16 is een ambitieus samenwerkingsproject: vele stakeholders vanuit de publieke én private hoek, met ieder een eigen inbreng en belang hebben een actieve rol. De provincie Noord-Brabant stelde Connect daarom de vraag om de samenwerking te versterken met een vast aanspreekpunt voor communicatie, die samen met de communicatieadviseurs van de vier betrokken gemeenten uitvoering kan geven aan communicatieactiviteiten. 

Aanpak

Connect startte met persoonlijke gesprekken met alle betrokken stakeholders om het speelveld goed te leren kennen. Vervolgens stelden we een communicatiewerkgroep in, om zo gezamenlijk communicatiedoelen, kernboodschappen en afspraken vast te stellen, en deze te laten landen in de samenwerking. Een agenda van communicatietaken zorgt ervoor dat de deelprojecten en regelingen van Energie A16 onder de aandacht van zowel de samenwerkingspartners als inwoners blijven. 

Resultaat

Binnen de samenwerking ligt de focus op persoonlijk contact in overleggen. Ook zijn de eerste concrete communicatiemiddelen ingesteld: een website, de aftrap van een videoreeks met een tweetal projectvideo’s en een interne communicatienieuwsbrief. De communicatieopdracht voor Energie A16 loopt in ieder geval nog tot de zomer van 2020. 

Facts & Figures

  • Binnen Energie A16 worden 28 grote windmolens met een tiphoogte van tussen 150 en 210 meter gerealiseerd.
  • Gezamenlijk wekken de windmolens 100 MW energie op, dat is goed voor 70.000 huishoudens.
  • In het project werken 4 gemeenten, 1 provincie, 3 lokale energiestichtingen, 4 wijk- en dorpsraden en 9 ontwikkelaars samen aan schone energie. 
  • Aan de lokale energieprojecten moeten alle 265.000 inwoners van de vier gemeenten mee kunnen doen.

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Moniek

cases

Case

Doelgerichte partnercommunicatie voor het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Hart van Brabant

Case

Omgevingsmanagementplan voor hoogspanningsnetbeheerder TenneT

TenneT

Case

Werfcommunicatie voor City 2, het grootste winkelcentrum in Brussel

AG Real Estate