Project- en omgevingscommunicatie voor AWV Vlaams-Brabant

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is een belangrijke schakel binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Het agentschap beheert circa 7.000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7.700 km fietspaden in Vlaanderen. Maar werken aan die wegen brengen ook hinder en vragen met zich mee. Daarom ondersteunt Connect sinds augustus 2018 de provinciale afdeling van Vlaams-Brabant met haar project- en omgevingscommunicatie

Vraag

Veel gewestwegen in Vlaanderen lopen door centrum-, handels- en woonzones. De hinder die met werken aan deze infrastructuur gepaard gaat, is vaak aanzienlijk. Tijdige en correcte informatie naar bewoners, handelaars, ondernemers en gemeenten overbrengen, is dan ook een streefdoel voor het agentschap.

Aanpak

Met een intensieve frontoffice-inzet van 2 tot 3 dagen per week ondersteunt een adviseur het communicatieteam van AWV Vlaams-Brabant. Omwonenden informeren we voor de start van de werken met een brief of folder in de bus. Hierin leggen we uit waarom de werken nodig zijn, wat ze inhouden en wat de gevolgen zijn voor de buurt. Diezelfde informatie vertaalt Connect ook naar andere communicatiedragers zoals de website, persberichten en het kaartmateriaal dat moeilijke informatie visualiseert. Bij grote projecten van lange duur wordt er ook gebruikgemaakt van informatieavonden en digitale nieuwsbrieven om de burger op regelmatige tijdstippen te informeren over de voortgang van de werken.

Resultaat

Dankzij een constante stroom van informatie naar omwonenden en handelaars creëren we begrip voor de noodzakelijke wegenwerken die AWV Vlaams-Brabant uitvoert. Op plaatsen waar hinder en overlast onvermijdelijk zijn, verzachten we met heldere en eerlijke communicatie de spreekwoordelijke pijn

Facts & Figures

  • Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert 7.000 km gewest- en autosnelwegen en 7.700 km fietspaden in Vlaanderen
  • De allereerste Facebook Live van het Agentschap Wegen en Verkeer bereikte meer dan 45.000 mensen
  • AWV Vlaams-Brabant bestaat uit 4 districten: Halle, Vilvoorde, Leuven en Aarschot

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Wouter

cases

Case

Communicatiestrategie voor Brabants erfgoedbeleid

Provincie Noord-Brabant

Case

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België

Satellic

Case

Herpositionering van City2, het grootste winkelcentrum in Brussel

AG Real Estate