Smart Mobility in de meest innovatieve regio van Nederland

Smart Mobility is een speerpunt in het mobiliteitsbeleid van de provincies Noord-Brabant en Limburg. In het programma SmartwayZ.NL wordt er samen met het Rijk en de marktpartijen de komende jaren ruim 1 miljard euro uitgetrokken om de bereikbaarheid van Zuid-Nederland te versterken. De samenwerkende partners hanteren het motto: smart mobility waar het kan, infrastructuur aanpakken waar het moet. Tot de slimme mobiliteitsoplossingen behoort onder andere een Smart Mobility-testtraject, dat zich uitstrekt van Breda tot aan Maastricht. De communicatieopdracht van Connect startte in 2017 en loopt nog tot 2023.

Vraag

SmartwayZ.NL is een ambitieus, innovatief maar ook complex programma. Samenwerking is essentieel. Overheden, semioverheden én marktpartijen spelen allemaal een rol. Dat is nodig, maar daardoor ontstond er ook een inflatie van structuren, programma’s en deelopgaven. De provincie Noord-Brabant had in 2017 behoefte aan een strategisch en kritisch bureau, dat heldere communicatielijnen uitzet voor het programma SmartwayZ.NL. Die kritische partner, dat waren wij. Anno 2020 zijn we nog altijd betrokken en zitten we volop in de uitvoering.

Aanpak

De communicatie-uitdagingen zijn enorm. We zetten een communicatieve spreidstand tussen het informeren van de gewone weggebruiker tot en met het aantrekken van innovatieve bedrijven die willen investeren in slimme mobiliteitstoepassingen. Binnen het programma wordt geëxperimenteerd met het volledige smart mobility-spectrum. Dat gaat ver, tot en met het toepassen van de nieuwste technologie op geplande wegenprojecten. Meer dan voldoende content dus. Wij brengen orde in het bos van interessante thema’s en maken ze relevant en klaar voor communicatie. Ondertussen versterkten we de interne communicatie tussen alle stakeholders aan de hand van een omgevingsanalyse en stakeholderstrategie. Ons team werkt daarbij intensief samen met adviseurs van twee andere bureaus.

Resultaat

De opdracht loopt tot 2023. We maken ondertussen de grensverleggende inspanningen van de partners van SmartwayZ.NL zichtbaar. Tegelijk versterken we de interne communicatie tussen alle stakeholders zodat hun innovatiekracht op snelheid blijft.

Facts & Figures

  • Eyecatcher is het Smart Mobility-testtraject dat zich uitstrekt van Breda tot aan Maastricht.
  • Er wordt meer dan 1 miljard geïnvesteerd in de bereikbaarheid van Zuid-Nederland.
  • Meer dan 200 partijen zijn bij het project betrokken, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg en de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5).

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Mauranne

cases

Case

Brabants militair erfgoed zichtbaar en beleefbaar maken

Alliantie Zuiderwaterlinie

Case

Communicatiebegeleiding en draagvlakcreatie voor Rentel offshore windpark

Rentel

Case

Marketingplan voor het grootste en tofste bos van Vlaanderen

Bosland