Brabants militair erfgoed opnieuw boven water

Door Noord-Brabant loopt een waterlinie van 160 kilometer. Met een ingenieus systeem van dijken en sluizen konden de bewoners het gebied onder water zetten om vijandige legers tegen te houden. Dit militaire erfgoed ligt vandaag zo goed als begraven in het landschap. Om het opnieuw onder de aandacht te brengen, riep de provincie de hulp in van Connect.

Vraag

De afgelopen jaren is hard gewerkt om de vestingsteden, forten en natuurbeheerders te enthousiasmeren om de linie in haar geheel op de kaart te zetten. Nu dat gelukt is, is het tijd voor de tweede fase: de linie onder de aandacht van bewoners en toeristen brengen. Tegelijk moet de samenwerking tussen de 25 partners een structuur krijgen. Naast een strategische publiekscommunicatie was er dus ook vraag naar partnercommunicatie.

Aanpak

Ondanks het enthousiasme en de betrokkenheid van de partners bleef het project in de lucht hangen. Hoe maak je van een beleidsprogramma vol maatschappelijke doelstellingen een sterk merk? We adviseerden te focussen op twee aspecten: erfgoed en duurzaam toerisme. Het merk Zuiderwaterlinie kan de betekenis van het erfgoed overbrengen op de doelgroep. Deze focus werkten we uit tot een volledige communicatiestrategie.

De Zuiderwaterlinie wordt het Brabantse uithangbord van het Europese Erfgoedjaar in 2018.

Resultaat

Nadat de strategie werd goedgekeurd, begon de uitvoering. We werken op dit moment aan een nieuwe website, een intranet, markeringen in het veld, een toeristische gids en een socialmediacampagne. Zodat de Zuiderwaterlinie een stevige indruk maakt tijdens het Europese Erfgoedjaar in 2018.

Facts & Figures

  • Met 14 vestingsteden, 13 forten en een lengte van 160 kilometer is de Zuiderwaterlinie het grootste gebied in Nederland dat ter verdediging onder water werd gezet.
  • Het liniegebied zelf telt ruim 840.000 bewoners, die we kunnen verrassen met het erfgoed in hun achtertuin.
  • Vanaf het jaar 1700 verbond de vestingbouwkundige Menno van Coehoorn de verschillende steden en vestingwerken tot de Zuiderwaterlinie.
Brabants militair erfgoed opnieuw boven water Brabants militair erfgoed opnieuw boven water
Brabants militair erfgoed opnieuw boven water Brabants militair erfgoed opnieuw boven water