Branding- en lobbystrategie voor Regio Rivierenland

Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van tien gemeenten in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Gelderland. De lat ligt er hoog, op gebied van tuinbouw, logistiek, recreatie en toerisme. Om nieuwe dromen te verwezenlijken is betrokkenheid en draagvlak nodig. Vanuit het bedrijfsleven, het onderwijs en de inwoners van de gemeenten. De regio wil zichzelf sterk en onderscheidend positioneren en dit op strategisch niveau breed zichtbaar maken. Ook in Den Haag en Brussel.

Vraag

Regio Rivierenland gaat voor een Europese uitstraling. Verschillende ambities dragen daaraan bij. Nóg meer toonaangevend worden in Europa op gebied van tuinbouw, tot de top drie van logistieke hotspots van Nederland behoren en een jaarlijkse omzetgroei van vijf procent realiseren met recreatie en toerisme. Het samenwerkingsverband had al voor ogen wat nodig was om dit te realiseren: een sterke strategie voor branding en lobby. Connect werd gevraagd om deze te ontwikkelen en de bestuurders ervoor te enthousiasmeren.

De regio heeft inmiddels gekozen voor een nieuwe naam: FruitDelta

Aanpak

Een belangrijke stap voor de brandingstrategie was al genomen door de organisatie zelf. Ze kozen voor FruitDelta als nieuwe naam. De nieuwe naam verbindt niet langer alleen de gemeenten, maar ook het bedrijfsleven, het onderwijs en de inwoners. Connect startte met een strategische presentatie over branding en lobby voor het bestuur van Regio Rivierenland, die we vervolgens ook presenteerden voor 40 betrokken burgemeesters en wethouders. In de eerste helft van 2018 vertalen we de strategie in een concreet actieplan, waarbij we de toonaangevende ondernemers uit de regio betrekken.

Resultaat

De eerste trots rond de nieuwe naam is ontstaan en ook staan de neuzen wat betreft de strategie inmiddels in dezelfde richting. Daarmee is de weg nu vrij voor actie, op een slimme manier. Concrete stappen worden zichtbaar in 2018.

Facts & Figures

  • 10 gemeenten in Gelderland vormen samen Regio Rivierenland.
  • De arbeidsmarkt van Regio Rivierenland bestaat uit ruim 108.000 banen.
  • 456 bedrijven zijn er actief in de logistieke sector en de tuinbouw.
Branding- en lobbystrategie voor Regio Rivierenland Branding- en lobbystrategie voor Regio Rivierenland Branding- en lobbystrategie voor Regio Rivierenland Branding- en lobbystrategie voor Regio Rivierenland