Communicatie- en bereikbaarheidsadvies voor Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is een belangrijke schakel binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Het agentschap beheert circa 7.000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7.700 km fietspaden in Vlaanderen. Maar werken aan die wegen brengen ook hinder en vragen met zich mee. Daarom ondersteunt Connect sinds augustus 2018 de provinciale afdeling van Vlaams-Brabant met haar project- en omgevingscommunicatie.

Vraag

Veel gewestwegen in Vlaanderen lopen door centrum-, handels- en woonzones. De hinder die met werken aan deze infrastructuur gepaard gaat is vaak aanzienlijk. Tijdige en correcte informatie naar bewoners, handelaars, ondernemers en gemeenten overbrengen, is dan ook een streefdoel voor het agentschap. AWV Vlaams-Brabant zocht een externe partner die haar kon ondersteunen bij deze taak en koos na een aanbestedingsprocedure voor Connect om samen de beoogde communicatiedoelstellingen te halen.

Aanpak

Met een intensieve frontoffice inzet van 2 tot 3 dagen per week ondersteunt een adviseur het communicatieteam van AWV Vlaams-Brabant. Connect begeleidt het agentschap op die manier bij het schrijven van haar bewonersbrieven, persberichten, nieuwsbrieven en websiteteksten. Daarnaast fungeert een senior adviseur van Connect als rechtstreeks aanspreekpunt en bereikbaarheidsadviseur voor handelaars of omwonenden die hinder ondervinden bij herinrichtings- of wegenprojecten in Vlaams-Brabant. Door fysiek aanwezig te zijn op werven en vragen van op het terrein vroegtijdig op te sporen en te behandelen, speelt de bereikbaarheidsadviseur een belangrijke rol in de proactieve communicatieaanpak van het agentschap.

Resultaat

Dankzij een constante stroom van informatie naar omwonenden en handelaars creëren we begrip voor de noodzakelijke wegenwerken die AWV Vlaams-Brabant uitvoert. Op plaatsen waar hinder en overlast onvermijdelijk zijn, verzachten we met heldere en eerlijke communicatie de spreekwoordelijke pijn. De bereikbaarheidsadviseur zorgt er in zijn rol als bruggenbouwer tussen AWV en het brede publiek voor dat vragen en bekommernissen tijdig en correct behandeld worden.

Facts & Figures

  • Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert 7.000 km gewest- en autosnelwegen en 7.700 km fietspaden in Vlaanderen
  • De allereerste Facebook Live van het Agentschap Wegen en Verkeer bereikte meer dan 45.000 mensen
  • AWV Vlaams-Brabant bestaat uit 4 districten: Halle, Vilvoorde, Leuven en Aarschot
Communicatie- en bereikbaarheidsadvies voor Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Communicatie- en bereikbaarheidsadvies voor Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Communicatie- en bereikbaarheidsadvies voor Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant