Communicatiebegeleiding van Elia-infrastructuurprojecten

Elia is de beheerder van het hoogspanningsnet in België. Om de energietransitie mogelijk te maken realiseert Elia tientallen grote en kleine infrastructuurwerken. Vaak gaat het om werkzaamheden met een grote impact op de omgeving zoals de vernieuwing en versterking van bestaande hoogspanningslijnen of de bouw van nieuwe boven- of ondergrondse lijnen. Voor de ondersteuning van haar projectcommunicatie schreef Elia een Europese aanbesteding uit die werd gewonnen door Connect Group. Connect Group is een partnership tussen Connect en onze Waalse partner Com.Une.  Samen staan we in voor de communicatie rond meer dan 25 grote en kleine infrastructuurprojecten, van strategie tot realisatie.

Vraag

Aan Connect werd gevraagd om een communicatiestrategie en stakeholderanalyse uit te werken die toepasbaar zijn op de verschillende infrastructuurprojecten. Daarnaast zou het team van Connect worden ingezet om de communicatie effectief te realiseren van A tot Z.

 

Aanpak

Connect zorgt voor een communicatieplan op maat van de projecten met bijzondere aandacht voor de directe omgeving en lokale eigenheden. Om deze aanpak te verankeren in het DNA van Elia ontwikkelden we een projectcommunicatiemethodologie, een toolbox en een digitaal platform waar de medewerkers van Elia alle informatie makkelijk kunnen consulteren.

 

Nog voor we de dialoog aangaan met de diverse stakeholders start elk project met een risico- en stakeholderanalyse. Vervolgens betrekken en engageren we de stakeholders en waar relevant, zetten we een lokale samenwerking op. Ook de praktische kant nemen we op ons: zo organiseren we de infomomenten naar de inwoners en realiseren we de brochures, folders en het andere communicatiemateriaal. Connect fungeert als communicatieteam van Elia dat flexibel in te zetten is voor verschillende projecten en dat zelfs bij hen op locatie werkt.

De grootte van een project is geen graadmeter voor het belang van communicatie.

Resultaat

Connect begeleidde in 2016 simultaan 17 grote infrastructuurprojecten van plan tot realisatie. In al onze projecten streven we naar draagvlak, correcte informatiedoorstroming en permanente afstemming met de Elia-projectleiders.

Facts & Figures

  • De Elia Groep is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnetwerk, de snelwegen van het elektriciteitsnet.
  • Dit net strekt zich uit over meer dan 8000 km lijnen en ondergrondse kabels.
  • Om het hoogspanningsnet te verbeteren werken er elke dag meer dan 1000 medewerkers aan verschillende projecten.
Communicatiebegeleiding van Elia-infrastructuurprojecten Communicatiebegeleiding van Elia-infrastructuurprojecten Communicatiebegeleiding van Elia-infrastructuurprojecten Communicatiebegeleiding van Elia-infrastructuurprojecten