Communicatiebegeleiding en draagvlakcreatie Rentel offshore windpark

Het Rentel windpark in de Belgische Noordzee voorziet vanaf 2019 jaarlijks 300.000 gezinnen van stroom. Deze elektriciteitscentrale op zee bestaat uit 42 windturbines en draagt bij tot het behalen van de Belgische klimaatdoelstellingen voor 2020. Om het project en windenergie bij het brede publiek onder de aandacht te brengen, riep Rentel de hulp in van Connect.  

Vraag

Het Rentel offshore windpark wenste meer zichtbaarheid voor haar bouwproces bij stakeholders die buiten de ‘offshore bubbel’ leven. Tegelijk wilde Rentel een voortrekkersrol spelen in de draagvlakcreatie voor windenergie op zee. Ze vroegen aan Connect om hen daarbij te ondersteunen. 

“Jong en oud laten ervaren dat energie op zee opwindend interessant is 

Aanpak

Via een workshop met medewerkers brachten we de belangrijkste technische mijlpalen binnen het bouwproces in kaart. Deze mijlpalen dienden als leidraad voor de communicatie naar het brede publiek. We maakten afspraken over de versterking en uitbouw van bestaande communicatiekanalen en gaven deze kanalen een duidelijke rol binnen de projectcommunicatie en de draagvlakcreatie voor windenergie op zee. 

Resultaat

Connect maakte het bouwproces van het Rentel offshore windpark zichtbaar en tastbaar voor het brede publiek. Dit gebeurde door regelmatig communicatie-impulsen te geven via digitale kanalen en de nodige persaandacht te genereren. Dankzij de organisatie van een open wervendag konden jong en oud ervaren dat energie op zee opwindend interessant is en kon Rentel zich positioneren als ambassadeur voor de Belgische offshore windenergiesector. 

Facts & Figures

  • Rentel is het vijfde offshore windpark dat in de Belgische Noordzee werd geïnstalleerd 
  • De elektriciteitscentrale op zee produceert jaarlijks 309 MW hernieuwbare energie
  • Tijdens open wervendag bezochten ca. 2000 bezoekers de assemblagewerf in de haven van Oostende
Communicatiebegeleiding en draagvlakcreatie Rentel offshore windpark Communicatiebegeleiding en draagvlakcreatie Rentel offshore windpark Communicatiebegeleiding en draagvlakcreatie Rentel offshore windpark