Communicatiestrategie voor een ‘Veiliger Thuis’ in Midden-Brabant

Iedereen heeft recht op een veilige thuissituatie. In Nederland zijn er daarom 26 regionale ‘Veilig Thuis’ organisaties ingericht. Deze organisaties geven advies over huiselijk geweld en kindermishandeling, en nemen ook officiële meldingen aan als het misgaat. De regionale organisatie Veilig Thuis Midden-Brabant heeft jaarlijks te maken met meer dan 2.500 adviesvragen en ruim 4.000 meldingen. Samen met partners zorgen zij ervoor dat de onveiligheid zo snel mogelijk stopt. Connect leverde een communicatiestrategie op die helpt om de samenwerking met partners te verbeteren.

Vraag

Veilig Thuis Midden-Brabant werkt samen met een groot aantal partners. Denk aan organisaties in het zorg- en veiligheidsdomein zoals bijvoorbeeld huisartsen, GGZ, politie, Openbaar Ministerie maar ook aan partners zoals scholen en sociale wijkteams. Alleen als alle partners samenwerken, lijkt een aanpak om geweld te stoppen effectief. En dat valt lang niet altijd mee. Veilig Thuis Midden-Brabant stelde Connect daarom de vraag om de communicatie met partners te verbeteren. Daarnaast was er een concrete wens om een nieuwsbrief in te zetten.

Aanpak

In een aantal korte stappen onderzocht Connect de communicatie met partners. Daaruit bleek de organisatie voornamelijk te worden herkend als expert. Maar daar stopten we niet. Gedurende het project ondervonden we dat het gehele speelveld in het zorg- en veiligheidsdomein in de regio in beweging is. We tekenden daarom ook de belangrijkste ontwikkelingen in het netwerk uit en adviseerden Veilig Thuis Midden-Brabant over een nieuwe rol als coach.

“Het was fijn werken met de ‘Connecters’: ze zijn enthousiast, hebben weinig woorden nodig, komen afspraken na. Kortom: Connect doet wat het belooft.”

Resultaat

Connect werkte een communicatiestrategie uit rond drie hoofdlijnen: ‘Heldere verwachtingen over en weer’, ‘Op zoek naar verbinding’ en ‘In gesprek over het vergezicht’. We schreven op basis van deze hoofdlijnen het verhaal van Veilig Thuis Midden-Brabant uit. Dit alles presenteerden we op 1 overzichtelijke A3.

 

Op basis van de nieuwe strategie ontwikkelden we daarnaast een passende nieuwsbrief waarvoor we, volgens de privacywetgeving, een nieuw partnerbestand opbouwde van bijna 200 individuele ontvangers. Tot slot ondersteunden we bij de verzending van de eerste nieuwsbrief.

Facts & Figures

  • Naar schatting krijgen 200.000 mensen in Nederland jaarlijks te maken met huiselijk geweld.
  • Er zijn in Nederland 26 regionale ‘Veilig Thuis’ organisaties.
  • Veilig Thuis Midden-Brabant heeft jaarlijks te maken met meer dan 2.500 adviesvragen en ruim 4.000 meldingen.
  • Meer dan 3.000 kinderen in deze regio hebben te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. In een kleine gemeente met 5.000 inwoners, zijn dat meer dan 30 kinderen. Een schoolklas vol.

 

Communicatiestrategie voor een ‘Veiliger Thuis’ in Midden-Brabant Communicatiestrategie voor een ‘Veiliger Thuis’ in Midden-Brabant