Creatieve workshops leggen identiteit Brusselse Kanaalzone bloot

De Kanaalzone vormt een centrale as van zuid naar noord dwars door Brussel. Het gebied en de omliggende wijken kampen met een aanzienlijk imagoprobleem. In opdracht van Agentschap Territoriale Ontwikkeling (ATO) voerde Connect daarom een identiteitsonderzoek uit en ontwikkelde een positioneringsstrategie. De opdracht maakte deel uit van een stadsmarketingproject, om het imago van het gebied te verbeteren.

Vraag

In 2010 is de berichtgeving over de Kanaalzone negatief. Wijken worden omschreven als verloederd en vuil, mensen voelen zich er onveilig en de toekomst lijkt er somber. Positieve evoluties en initiatieven komen niet boven de negatieve perceptie uit. Nochtans heeft het Kanaalgebied heel wat potentieel, zoals vrije investeringsruimte. ATO vroeg daarom aan Connect om de identiteit van de verschillende wijken in kaart te brengen en een positioneringsstrategie uit te werken.

Aanpak

De bewoners en bezoekers vormden de belangrijkste bron van input, via thematische werkgroepen, workshops en een bevraging van 300 passanten. Dankzij de Worldcafé-methodiek leverden vragen en stellingen een levendige dialoog op. Professionele tekenaars overbrugden de verschillende culturen en talen, door de ervaringen en wensen van de bewoners om te zetten in tekeningen. In een tweede fase werd een imago- en communicatiestrategie uitgewerkt via breinlabo’s.

De beleving van de deelnemers zetten we om in beelden en tekeningen. Zo kregen we meer input dan bij klassieke workshops.

Resultaat

Het identiteitsonderzoek schetst een ander beeld van het gebied, waarin fierheid en diversiteit centraal staan. De imago- en communicatiestrategie werd uitgewerkt in concrete acties, gericht op specifieke doelgroepen. Zo werden een multimediaclip en een brochure geproduceerd voor potentiële investeerders.

Facts & Figures

  • Voor de positionering bevroeg Connect 30 experts en lokale actoren uit diverse sectoren.
  • Ook 300 passanten werden bevraagd.
  • Ruim 420 bewoners of bezoekers van de wijken namen deel aan het participatieproces.
  • Connect organiseerde 10 workshops met bewoners en bezoekers.
Creatieve workshops leggen identiteit Brusselse Kanaalzone bloot Creatieve workshops leggen identiteit Brusselse Kanaalzone bloot Creatieve workshops leggen identiteit Brusselse Kanaalzone bloot Creatieve workshops leggen identiteit Brusselse Kanaalzone bloot