Crisiscommunicatieplan voor het grootste scholenbouwproject in Vlaanderen

Meer dan 180 schoolprojecten in Vlaanderen ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 30 jaar onderhouden. Dat is de doelstelling van Scholen van Morgen, een publiek-private samenwerking tussen AG Real Estate, BNP Paribas Fortis en de Vlaamse overheid. Connect stelde voor dit PPS-project een praktisch crisiscommunicatieplan op.

Vraag

Crisissen komen altijd onverwacht en ongelegen. Een goede voorbereiding is dan ook essentieel. Een degelijke crisiscommunicatie kan de schade voor een groot deel beperken, zeker wanneer je te maken hebt met meerdere partners. Met een uitgekiend crisiscommunicatieplan bereidde Connect Scholen van Morgen voor op mogelijke crisissen.

Aanpak

Een crisisplan opstellen, kan enkel op maat van de opdrachtgever. Daarom analyseerden we eerst de bestaande procedures aan de hand van research en diepte-interviews. Door middel van een breinlabo met de verschillende verantwoordelijken brachten we alle mogelijke crisissen, risico’s en doelgroepen in kaart.

Dankzij de vastomlijnde procedures van het plan weet iedereen wat te doen bij een crisis.

Resultaat

Dankzij de vastomlijnde procedures van het plan weet iedereen wat te doen bij een crisis. Een intern stappenplan stippelt de procedure uit die het team van Scholen van Morgen moet volgen bij een crisis. Een extern stappenplan focust op de afspraken met en de procedures voor de betrokken aannemers en schoolbesturen.

Facts & Figures

  • Scholen van Morgen heeft op dit moment liefst 710.000 vierkante meter schoolgebouwen in beheer.
  • 133.000 leerlingen volgen les in de 182 schoolbouwprojecten.
Crisiscommunicatieplan voor het grootste scholenbouwproject in Vlaanderen