Draagvlakcommunicatie voor versterking dijken in Limburg (NL)

Het is mooi wonen, werken en ontspannen aan de Maas. Tot het water omhoog komt. In 1993 overstroomden grote delen van Nederlands‑Limburg, goed voor 254 miljoen oude Nederlandse gulden aan schade. Door de klimaatverandering zal de Maas in de toekomst steeds meer water afvoeren. Daarom werkt Waterschap Limburg aan het versterken en verleggen van dijken. Dat betekent in gesprek gaan met de omgeving, maar ook keuzes maken. En deze goed uitleggen. Connect ondersteunt Waterschap Limburg met het uitrollen van een gedragen communicatiestrategie.

Vraag

Waterschap Limburg werkt aan een veilig Limburg in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Binnen dat programma werken de Rijksoverheid en waterschappen in Nederland intensief samen om het land te beschermen tegen overstromingen. De daarin vooropgestelde dijkversterkingen hebben echter een grote impact op de omgeving. Een goede afstemming en samenwerking met de omgeving zijn dan ook cruciaal voor het programma. Zonder draagvlak komen de projecten immers niet van de grond.  Dit vraagt om doordachte en zorgvuldige communicatie. Na een Europese aanbesteding in 2018 koos Waterschap Limburg voor Connect voor de communicatiestrategie en -uitvoering.

Aanpak

Samen met de communicatieprofessionals, omgevingsmanagers, het ingenieursbureau en het management van Waterschap Limburg verzamelde Connect de bouwstenen voor het basisverhaal van de dijkversterkingsprojecten. We besteedden hierbij de nodige aandacht aan de persoonlijke verhalen van bewoners. Zo tonen we de impact van de dijkversterkingen op de mensen die achter de dijken wonen en werken. Daarnaast werken we aan een proactieve informatievoorziening, met veel aandacht voor video, toegankelijke teksten en persoonlijke communicatie tijdens informatieavonden.

 

Connect werkt voor het waterschap met Junior, Medior en Senior communicatieadviseurs. Dit doen we vanuit onze vestigingen in Hasselt en Eindhoven, alsook vanuit het kantoor van Waterschap Limburg in Roermond. We doen dit in nauwe samenwerking met het communicatieteam van het Waterschap.

Resultaat

Dankzij een communicatiestrategie die we samen met het waterschap en de omgevingsmanagers uitdragen, informeren we de 60.000 betrokken bewoners over het belang van dijkversterkingen. Sterker nog, we betrekken hen bij het volledige proces. Onder andere door het organiseren van informatie- en inloopbijeenkomsten, het vertalen van technische materie in verstaanbare infographics en het maken van publieksvideo’s. In al onze communicatieproducties staat een herkenbare en menselijke uitstraling centraal.

Het is goed wonen, werken en ontspannen aan de Maas. En dat houden we graag zo.

Facts & Figures

  • Bij hoogwater bedreigt de Maas zo’n 60.000 directe omwonenden in Nederlands-Limburg
  • Daarom werkt het waterschap via de programma’s Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en Maaswerken op 31 plaatsen aan dijkversterkingsprojecten.
  • In totaal wordt er zo’n 100 kilometer dijk, verhoogd, verstevigd of verlegd
  • Binnen het HWBP vormt Waterschap Limburg samen met 11 bestuurlijke partners de stuurgroep, die instaan voor het geven van formeel advies rond dijkversterkingsprojecten
Draagvlakcommunicatie voor versterking dijken in Limburg (NL) Draagvlakcommunicatie voor versterking dijken in Limburg (NL)