Intensief communicatietraject voor A2-tunnel Maastricht

Na meer dan vijf jaar hard werk werd eind 2016 de Koning Willem-Alexandertunnel in gebruik genomen, een mijlpaal voor het project A2 Maastricht. Dankzij de tunnel gaat al het doorgaand verkeer voortaan ondergronds. Bovengronds wordt de Groene Loper aangelegd: een levensader die wijken opnieuw met elkaar verbindt. Connect begeleidt sinds 2011 de communicatie van het project.

Vraag

De uitdaging was enorm: ervoor zorgen dat Maastricht en omgeving bereid waren om 6 jaar lang door het stof te gaan. Door de werken ontstond een bouwput van meer dan 2 kilometer lang, letterlijk in de voortuinen van de Maastrichtenaars. Hoe maak je de omgeving klaar voor de werf van de eeuw? En hoe maak je van stakeholders ambassadeurs?

 

Aanpak

Connect organiseerde de communicatiestructuur en bepaalde de strategische krijtlijnen over doelgroepen, boodschappen en middelen. Sleutelbegrippen hierbij waren authenticiteit van boodschap en boodschapper, een structurele samenwerking met regionale media en intensieve persoonlijke contacten met de omliggende wijken. Daarbij werkten Connect-medewerkers ter plaatse bij het communicatieteam van het projectbureau.

Authenticiteit, een structurele samenwerking met regionale media en een persoonlijke aanpak vormden de kernwaarden van de communicatieaanpak

Resultaat

Het intensieve communicatietraject zorgde voor begrip, waardering en zelfs trots bij de Maastrichtenaar. De tunnel werd ingebruik genomen op exact de vooropgestelde datum, de ingebruikname was internationaal nieuws.

Facts & Figures

  • Het project kreeg meer dan 120.000 bezoekers over de vloer tijdens rondleidingen en publieksmomenten.
  • De uitzending ‘Via Maastricht’ op de regionale zender L1 had wekelijks gemiddeld 77.308 kijkers.
  • De website www.a2maastricht.nl had 957.775 unieke bezoekers tussen 2011 en 2017.
Intensief communicatietraject voor A2-tunnel Maastricht Intensief communicatietraject voor A2-tunnel Maastricht Intensief communicatietraject voor A2-tunnel Maastricht Intensief communicatietraject voor A2-tunnel Maastricht