Informatiecampagne glasvezelnetwerken in Limburg

In 2014 begon Proximus, toen nog Belgacom, een campagne om glasvezelnetwerken onder de aandacht van de Limburgse bedrijven te brengen en ze ertoe aan te zetten om zich rechtstreeks op het glasvezelnetwerk aan te sluiten. Connect tekende een informatiecampagne uit en schakelde de Limburgse werkgeversorganisaties en de provincie Limburg in. Met een beperkt budget bereikten we zo een maximaal resultaat.

Vraag

Hoewel Proximus al in 2013 glasvezelverbindingen in Limburg aanlegde, zetten te weinig bedrijven de stap om zich op het netwerk aan te sluiten. Proximus stelde vast dat heel wat bedrijven niet wisten dat er een glasvezelnetwerk in hun directe omgeving lag en dat er misvattingen over de aansluitingskosten bestonden. Proximus schakelde Connect in om die misverstanden weg te werken met een informatiecampagne.

Aanpak

Connect bracht alle stakeholders samen tijdens een rondetafelconferentie, inclusief een persconferentie. Daar werden de nodige afspraken gemaakt voor de infovergaderingen die de werkgeversorganisaties voor hun achterban organiseerden. Connect faciliteerde het proces en gaf ad hoc advies voor de uitwerking van de communicatiekanalen, zoals presentaties en persberichten. De campagne breidde uit naar andere provincies.

Limburg pioniert met glasvezel

– De Standaard (7/6/2014)

Resultaat

De media pikten het nieuws goed op. De online kanalen van Proximus sneden nieuwe pistes aan, zoals de promotie van glasvezel, en de intense stakeholdercommunicatie maakte de bedrijven attent op de glasvezelverbindingen voor hun deur.

Facts & Figures

  • In 2014 had 93 procent van de Limburgse bedrijventerreinen hypersnelle glasvezelnetverbindingen.
  • De campagne bereikte 3.718 bedrijven, verspreid over 33 bedrijventerreinen.
  • Proximus breidde de campagne uit naar andere Vlaamse provincies.
Informatiecampagne glasvezelnetwerken in Limburg