Marketingplan voor het grootste en tofste bos van Vlaanderen

In 2008 zette Connect het grootste bos van Vlaanderen op de kaart, onder de naam Bosland. In 2014 was het tijd voor een nieuwe marketingstrategie. Connect ontwikkelde een doelgericht marketingplan en lanceerde een nieuwe beeldtaal om het bereik bij kinderen te verhogen.

Vraag

Bosland vroeg een concreet marketingplan. Om het bereik te vergroten, was er nood aan een nieuwe look-and-feel en aan een plan om kinderen aan te spreken. In Bosland werken zes partners intensief samen: drie gemeenten, het Agentschap voor Natuur en Bos, Regionaal Landschap Lage Kempen en Toerisme Limburg. Om de belangrijkste wensen, belangen en competenties van alle partners in beeld te brengen, schakelde Bosland Connect in.

Aanpak

Connect nam 15 diepte-interviews af. Die combineerden we met breinlabo’s, een terreinbezoek, eigen research en een benchmarkanalyse. Op basis hiervan ontwikkelde Connect een marketingplan dat de juiste analyse maakt en doelgerichte oplossingen aanreikt.

Connect maakte van Bosland niet alleen het grootste, maar ook het meest kindvriendelijke bos van Vlaanderen.

Resultaat

Het uitgebreide marketingplan pakte de positionering, de projectorganisatie, de productontwikkeling, het creëren van draagvlak en de externe communicatie aan. Bovendien ontwikkelde Connect een eigen Boslandtaal, in woord en beeld, om de verbeelding van kinderen aan te spreken.

Facts & Figures

  • Bosland is met meer dan 4.600 hectare het grootste bos van Vlaanderen.
  • Het opstellen van het marketingplan vroeg overleg met maar liefst zes partners.
  • In 2008 stond Connect in voor de naamsverandering en een nieuwe aanpak, in 2014 werkten we de marketingstrategie verder uit.
Marketingplan voor het grootste en tofste bos van Vlaanderen Marketingplan voor het grootste en tofste bos van Vlaanderen Marketingplan voor het grootste en tofste bos van Vlaanderen