Communicatiebegeleiding mobiliteitsvisie Limburg

De Provincie Limburg heeft een nieuwe mobiliteitsvisie ontwikkeld, die de aanpak van mobiliteit ingrijpend zal veranderen. Mobiliteit is namelijk een belangrijke schakel om een aantal brede omgevingsambities van de Provincie waar te kunnen maken. Op gebied van stad, platteland, economie, logistiek en vrijetijdseconomie. Connect ondersteunt de Provincie Limburg bij het uitdragen van deze nieuwe mobiliteitsvisie op verschillende niveaus, van de interne organisatie tot en met de inwoners van Limburg. 

Vraag

Het ambitieniveau en de verwachtingen van de nieuwe mobiliteitsvisie waren torenhoog: zowel bij de interne organisatie, het politiek-bestuurlijk middelveld als de Limburger zelf. De Provinicie Nederlands Limburg vroeg Connect een strategie uit te stippelen die hen in staat stelt om keuzes te maken in hun communicatie over de nieuwe mobiliteitsvisie. Daarnaast had de Provincie behoefte aan praktische handvatten voor goed georganiseerd omgevingsmanagement.

Aanpak

De nieuwe mobiliteitsvisie was een krachtig document, maar moest nog kenbaar worden gemaakt aan de brede maatschappelijke omgeving. Dat vraagt een hele vertaalslag. ‘Mobiliteit zonder grenzen’ werd het vlaggenschip waarmee we de nieuwe mobiliteitsvisie naar buiten brachten. Want mobiliteit in Limburg is zowel grenzeloos, grensverleggend als grensoverschrijdend. Dit uit zich ook in de manier waarop de Provincie samenwerkingen aangaat en mobiliteitsproblemen bekijkt. Iedere Limburger is als het ware regisseur van mobiliteit. Om die boodschap kracht bij te zetten, gingen we in gesprek met de Limburger. We lieten hen plaatsnemen in onze ‘Mobiliteit zonder grenzen’-regisseursstoel voor een kort interview.

Iedere Limburger is regisseur van mobiliteit.

Resultaat

De prikkelende stellingen die de interviews opleverden, gebruikten we als campagnebeeld in het Limburgse straatbeeld. Niet alleen offline, ook online zorgden we voor de nodige zichtbaarheid. Op een online platform verzamelden we alle verhalen achter de stellingen die in het straatbeeld verschenen. Via korte filmpjes en uitgeschreven mini-interviews konden en kunnen bezoekers nog altijd meer te weten komen over de persoon achter de stelling en hoe zijn visie zich verhoudt tot de nieuwe mobiliteitsvisie.

 

Omdat de nieuwe mobiliteitsvisie veelomvattend en breed is, is er een enorme hoeveelheid aan samenwerkingspartners en andere stakeholders. Omgevingsmanagement was dan ook belangrijk om de betrokkenen mee te krijgen in de nieuwe visie. Om de Provincie Limburg ook hierin te ondersteunen, ontwikkelde Connect tips & tricks voor doeltreffend omgevingsmanagement.

Facts & Figures

  • Duizenden Limburgers zagen de mobiliteitsstellingen op Arriva-bussen rondrijden.
  • Vijf Limburgers namen tot nu toe plaats in onze ‘mobiliteit zonder grenzen’- regisseurstoel en daar komt er iedere maand minstens één bij.
  • Zowel intern als extern begint de nieuwe mobiliteitsvisie tot leven te komen.
Communicatiebegeleiding mobiliteitsvisie Limburg Communicatiebegeleiding mobiliteitsvisie Limburg Communicatiebegeleiding mobiliteitsvisie Limburg