Interne communicatie en nieuwe positionering voor Laudy Bouw

Laudy Bouw & Ontwikkeling is van oudsher een familiebedrijf, met een lange geschiedenis die startte in 1852 in Sittard. Het bedrijf vaart ondertussen al enkele jaren onder de vlag van Ballast-Nedam, als dochter van. Het bedrijf had tot in de 2018 vestigingen in Limburg, Gelderland en Noord-Brabant, maar in juni 2018 besliste Laudy om zich volledig terug op Limburg te richten. Er kwam een nieuw managementteam dat stond voor een andere leiderschapsstijl gebaseerd op openheid en betrokkenheid. Deze interne veranderingen vroegen om een vernieuwde positionering en interne communicatiestrategie.  

Vraag

Het managementteam wist goed waar het met het nieuwe Laudy naartoe wilde: Laudy Bouw is een jong, modern, duurzaam en innovatief bedrijf, met ruimte voor werknemers om te groeien in een familiale sfeer. Maar in de buitenwereld stond het bedrijf vooral bekend als een degelijk restauratiebedrijf, een imago dat maar deels klopt. Daarnaast was er met de nieuwe directie een cultuurverandering gestart met meer betrokkenheid en verbinding met de medewerkers. De fysieke afstand tussen het bouwplaats– en kantoorpersoneel vormde daarbij een extra uitdaging. Connect ging op zoek naar het DNA van Laudy en bracht dit naar binnen en naar buiten met een interne communicatiestrategie en een vernieuwde positionering. Ultieme doelstelling: gelukkige werknemers creëren, nieuwe werknemers engageren en klanten aantrekken.   

Aanpak

Tijdens een breinlabo stelden we samen met het managementteam de missie, visie en het DNA van Laudy scherp en gingen we op zoek naar de doorvertaling in communicatieactiesVervolgens schreven we met alle verzamelde input een big storyeen uitgebreide kernboodschap die vertelt wie Laudy Bouw is en waar het bedrijf voor staat. De big story vormt de ruggengraat van alle communicatie. Vervolgens bouwden we hierop de communicatiestrategie; op basis van de big story creëerden we een continue communicatieflow. Een model voor de ad hoc communicatiemomenten (bv. nieuwe medewerker aangenomen) maakte de strategie af. Tenslotte maakten we ook nog een video voor de jaarlijkse personeelsbijeenkomst. En wie kan daar beter de show in stelen dan de werknemers zelf? In de video vertellen medewerkers uit alle lagen van de organisatie enthousiast over wat Laudy Bouw voor hen betekent. 

Resultaat

“Connect heeft ons op een gestructureerde en goed doordachte wijze geholpen met het opzetten van onze communicatiestrategie. Samen hebben we gezocht naar de beste aanpak om het DNA van Laudy extern zichtbaar te maken. Wij beschikken nu over een goed doordacht plan dat ook helemaal is afgestemd op onze organisatie en dat ons de juiste handvaten biedt om onze communicatie op een efficiënte manier aan te pakken. Als kers op de taart heeft Connect ook in een zeer kort tijdsbestek een inspirerende video voor ons geproduceerd waarin onze medewerkers de hoofdrol hebben.”

 

Martijn Elders, communicatiemanager Laudy Bouw & Ontwikkeling 

Facts & Figures

  • Laudy Bouw bestaat meer dan 165 jaar 
  • Het bedrijf startte in Sittard en heeft daar nog steeds een kantoor 
  • Laudy bouwt/bouwde o.a. aan het Holland Casino in Venlo, het NS-station, de Groene Loper in Maastricht en het Romeins badhuis in Heerlen 
Interne communicatie en nieuwe positionering voor Laudy Bouw