Procesbegeleiding Beleidsplan Ruimte Limburg

In functie van de opmaak van haar provinciaal Beleidsplan Ruimte wou de provincie Limburg een participatief proces opzetten naar partners en andere lokale en bovenlokale stakeholders. De provincie Limburg wou daarenboven ook de gewone Limburger betrekken. Connect werkte daarom samen met de provincie Limburg een ietwat atypische aanpak uit die erg door de deelnemers werd gesmaakt.  

Vraag

Hoe kunnen we de lokale en bovenlokale stakeholders, maar ook de gewone Limburger betrekken bij de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Limburg?

Aanpak

Eerder dan een traditioneel rondje post-its plakken, stelde Connect een debatfestival voor met een interactief en participatief programma. In zes vernieuwende debatformules sloopten we de muur tussen de sprekers en deelnemers. Zo maakten een 20-tal sprekers gebruik van de mogelijkheid om de eigen visie op één van de ruimtelijke thema’s te verkondigen in de speakers corner waarop het publiek met hen in debat kon gaan. In de schuif-aan-zone kon het publiek dan weer letterlijk mee aanschuiven aan de debattafel. In de holodeck-zone werd er dan weer in een 3D-omgeving gedebatteerd op basis van een uiteenzetting van Rick De Leeuw en in het Ruimteconclaaf moest het publiek kiezen tussen verschillende scenario’s. De klemtoon lag op het in interactie gaan met elkaar. Het debatfestival werd via de partners, maar ook via de sociale media en de radio gepromoot bij stakeholders en de gewone Limburger met enthousiaste reacties als gevolg.

 

Het participatieproces stopte niet bij het debatfestival. Hoewel de gewone Limburger ook aanwezig was op het debatfestival hadden we de ambitie om iedereen de kans te geven om mee te debatteren. Daarom werd het participatieplatform welklimburgwiljij.be gelanceerd. Bezoekers konden eigen ideeën aanreiken en steun zoeken in de vorm van likes of reageren op andere ideeën. De debatten van het debatfestival werden ook via dit platform ontsloten door middel van videoverslaggeving en opengesteld voor verder debat.

Resultaat

“Op het debatfestival in Thor Central brainstormden zo’n 260 Limburgers over de vraag hoe hun provincie er in de toekomst moet uitzien. Leven, werken en wonen kwamen aan bod, maar vooral mobiliteit houdt de burger bezig. Gedeputeerde Inge Moors nam het initiatief om de mensen uit het werkveld en gewone burgers uit Limburg bij elkaar te brengen met originele debatformules, zoals een vragenvuur, een speakers corner en een holodeck. Hierbij werd de kaart van Limburg op de vloer geprojecteerd. (…) ”
(Het Belang van Limburg 9/12/2017)

Facts & Figures

  • 260 Limburgers debatteerden mee op het debatfestival. Ook online werden er meer dan 100 ideeën verzameld.
  • Meer dan 35 sprekers deelden hun ideeën en standpunten tijdens het debatfestival.
  • 6 innovatieve debatformules zorgden ervoor dat ieder stakeholder, lokaal of bovenlokaal bij het Beleidsplan Ruimte Limburg betrokken werd.
Procesbegeleiding Beleidsplan Ruimte Limburg Procesbegeleiding Beleidsplan Ruimte Limburg