Projectcommunicatie en participatiebegeleiding voor De Werkvennootschap

De Werkvennootschap is opgericht door de Vlaamse regering om een aantal grote en complexe mobiliteitsprojecten in heel Vlaanderen versneld te realiseren. Connect ondersteunt De Werkvennootschap bij de communicatie en participatie van drie belangrijke projecten: Noord-Zuid Limburg, R4 West en Oost (R4WO) en Rond Ronse. Dit doen we van strategie tot en met realisatie.

Vraag

Hoe zorgen we er met goede communicatie en een sterk participatietraject voor dat een groot aantal stakeholders hun schouders zet onder complexe (infrastructuur)projecten?

Aanpak

Connect ondersteunt De Werkvennootschap bij de externe communicatie van drie van haar projecten. Deze brede opdracht omvat onder andere het opstellen van een strategie per project, de operationele uitvoering van de communicatieacties en het begeleiden van participatietrajecten. We werken op dagelijkse basis samen met de communicatie- en stakeholdermanagers van De Werkvennootschap, waarbij onze adviseurs minstens drie dagen per week bij De Werkvennootschap werken op het ritme van de verschillende projecten.

 

De Limburgse Noord-Zuidverbinding is de verbinding tussen Hasselt en Eindhoven. Ter hoogte van Houthalen-Helchteren loopt deze drukke baan dwars door het centrum van de gemeente. Dit heeft een grote impact op de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de hele regio. Maar de oplossing ligt niet voor de hand. Tal van stakeholders zoals natuurorganisaties, wijkverenigingen, ondernemers en lokale en regionale overheden zijn immers nauw betrokken bij het project. De expertise van Connect op het vlak van participatie en stakeholdermanagement wordt actief ingezet om de participatiestrategie vorm te geven, de uitvoering op te volgen en de stakeholdercontacten te voeren.

 

De R4 West en Oost in onder andere Gent, Evergem en Zelzate wordt de komende jaren aangepakt. De grootschalige werken moeten de veiligheid van alle weggebruikers verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer in en rond het havengebied. Het project voorziet een twintigtal ingrepen met investeringen in bruggen, tunnels en fietsinfrastructuur. Connect zorgt voor de projectcommunicatie en participatiemiddelen.

 

Rond Ronse brengt Connect naar de Vlaamse Ardennen. Daar zoekt De Werkvennootschap samen met verschillende Vlaamse administraties en stakeholders uit de streek naar oplossingen voor de belangrijke verbindingsweg N60, die dwars door Ronse loopt. Connect verzorgt de communicatie die noodzakelijk is voor dit complex geïntegreerd planningsproces dat een meerwaarde wil creëren voor de hele regio.

 

Voor alle drie de projecten creëerde Connect op korte termijn een nieuw logo en een projectwebsite. Daarnaast organiseerden we participatiemomenten en werkten we telkens een communicatieplan uit dat de strategie en de communicatieacties voor de komende jaren zal bepalen.

Resultaat

De inspanningen die Connect levert voor deze projecten kunnen samengevat worden met de woorden van Brigitte Lossy, stakeholdermanager van De Werkvennootschap:

We betrekken in onze aanpak niet alleen de politieke overheden, maar ook natuurorganisaties, belangengroepen, bewoners, … om samen van onderuit het project vorm te geven.

 

Facts & Figures

  • De Noord-Zuidverbinding begint na 47 jaar terug van 0, met maximale ruimte voor stakeholderparticipatie.
  • Er waren meer dan 70 stakeholders van 36 verschillende organisaties aanwezig tijdens het kick-off stakeholdermoment voor de Noord-Zuid Limburg.
  • Connect bracht zowel de Noord-Zuidverbinding als Ronse met een drone in beeld vanuit de lucht.
  • De websites noordzuidlimburg.be en www.R4WO.be kwamen online na respectievelijk 1,5 maanden en 2 maanden sinds de start van de opdracht.
Projectcommunicatie en participatiebegeleiding voor De Werkvennootschap Projectcommunicatie en participatiebegeleiding voor De Werkvennootschap Projectcommunicatie en participatiebegeleiding voor De Werkvennootschap Projectcommunicatie en participatiebegeleiding voor De Werkvennootschap