Infrastructuurcommunicatie voor de hoofdstad van Haspengouw

Met meer dan tien infrastructuurprojecten ondergaat Sint-Truiden de grootste stadsvernieuwingsoperatie sinds 20 jaar. Grote werken brengen hinder met zich mee. Dat levert onvermijdelijk onrust op bij inwoners, handelaars en beleidsmakers. Connect verzorgt de communicatie en zoekt samen met het stadsbestuur oplossingen om de hinder maximaal te beperken.

Vraag

Sinds 2015 investeert Sint-Truiden 25 miljoen in meer dan tien infrastructuurprojecten. Daarbij horen een vernieuwde Grote Markt en de heraanleg van meerdere winkelstraten. Werken in de stad leveren hinder op. Buurtbewoners vragen zich af hoe ze moeten omrijden. De broodwinning van handelaars hangt af van een goede bereikbaarheid. Connect ontwikkelt de communicatiestrategie hierover en voert de communicatieacties uit, samen met de communicatiedienst van de stad.

Aanpak

Om de vele stadsvernieuwingsprojecten overzichtelijk naar de inwoners te communiceren, hingen we die op aan één verhaal: Sint-Truiden 2020. Dat vormt de kapstok voor de grootste stadsvernieuwingsoperatie in 20 jaar en maakt een samenhangende communicatie mogelijk. Om de parkeermobiliteit te verbeteren, zetten we de signalisatiesimulator en de Universiteit Hasselt in. Zo laten we ook de Truienaar hierin participeren.

De Grote Markt is voor elke Truienaar een beetje zijn woonkamer. Het succes van die vernieuwing was cruciaal voor alle andere projecten in de stad.

Resultaat

Terwijl in veel steden werken stilliggen wegens allerlei procedures, rondt Sint-Truiden het ene na het andere project af. De nieuwe Grote Markt is een eerste prachtig resultaat. Ook andere projecten zitten op schema. Uiteraard is er hinder, maar er is ook een draagvlak voor deze investering in het stadscentrum en begrip voor de noodzaak ervan.

Facts & Figures

  • De stad Sint-Truiden investeert 25 miljoen euro in meer dan 10 infrastructuurprojecten.
  • Tijdens de werken werden 2 informatietentoonstellingen georganiseerd en verschenen 5 informatiekrantjes.
  • Als eerste stad in Limburg testte Sint-Truiden 6 parkeerroutes via de signalisatiesimulator.
Infrastructuurcommunicatie voor de hoofdstad van Haspengouw Infrastructuurcommunicatie voor de hoofdstad van Haspengouw Infrastructuurcommunicatie voor de hoofdstad van Haspengouw