Stakeholderstrategie Base Company

In 2012 daagde toenmalig BASE Company, als derde grootste speler in het Belgische telecomlandschap, graag het bestaande duopolie uit. In haar rol van ‘challenger’ streed Base niet enkel voor lagere tarieven, maar ook voor een transparantere telecommarkt.

Vraag

Om de telecomsector concurrentiëler en transparanter te maken, was er meer nodig dan een Corporate Affairs strategie die zich beperkte tot het aanspreken van politici en regulatoren. Daarom vroeg BASE Company ons om een stakeholderstrategie uit te tekenen die alle stakeholders zou bereiken en waar mogelijk hen zou betrekken bij het doel van van Base Company: een open telecommarkt.

Door onze communicatiestrategie nam Base de leiding in het debat rond een open telecommarkt

Analyse

Samen met BASE kwamen we tot de analyse dat het bedrijf zwaarder moest wegen op het maatschappelijke debat, in de strijd voor een open telecommarkt. Dat lukt enkel als je een constructieve dialoog opent bij een breed stakeholderveld én met relevante content.  We zetten daarom maximaal in op meertalige stakeholdernieuwsbrieven, een stevige persaanpak, inhoudelijke blogs en Twitter-aanwezigheid.

Resultaat

Op 15 mei 2012 lanceerden we het ‘Charter voor de vrije mobiele consument’. In een paginagrote advertentie in verschillende landelijke kranten koos BASE voor 0 maanden opzeg. Met die offensieve media-aanpak nam ze de leiding in het debat. Met bovendien veel positieve pers tot gevolg.

Facts & Figures

  • 22 stakeholderblogs met 1200 lezers geïnteresseerd in telecom.
  • 3 keer per jaar stakeholdernewsletter in Engels, Frans en Nederlands
  • Base Company werd in 2016 overgenomen door Telenet.
Stakeholderstrategie Base Company Stakeholderstrategie Base Company