Strategisch plan voor co-creatie in het Waterschap Limburg

Met de omgeving, voor de omgeving”, zo klinkt de slogan van het Waterschap Limburg sinds januari 2017. Een slogan die aansluit bij de ambitie om in co-creatie met de stakeholders te gaan werken. Dat is uitdagend en vraagt een forse cultuuromslag. Connect kreeg de opdracht om een strategische communicatieanalyse te maken.

Vraag

Het Waterschap heeft in Nederlands Limburg de taak om de waterketen te beheren. Door dijken en beken aan te leggen zorgt het Waterschap ervoor dat er voldoende, maar niet te veel water is en dat het water schoon is. Dat gebeurt in landelijk gebied waar boeren hun akkers hebben, maar ook in de achtertuinen van woonkernen. De burger verwacht meer dan louter wat standaardinformatie en wil bovendien ook betrokken worden. De omslag naar co-creatie en een organisatiecultuur “met en voor de omgeving” bieden daar een antwoord op. Om de omslag te kunnen maken, kreeg Connect de opdracht om de obstakels en mogelijkheden in kaart te brengen.

Aanpak

Dankzij een twintigtal interviews met medewerkers uit alle afdelingen van het Waterschap kregen we een goed zicht op het interne draagvlak voor co-creatie. Niet enkel met het management, maar ook met de mensen die dagelijks bezig zijn met handhaving, communicatie, nieuwe bouwprojecten en zelfs het onderhoud op het terrein. Daarnaast organiseerden we vier workshops om de basisbeginselen van co-creatie te testen op de praktijk. De bevindingen bleven niet bij een analyse, maar vormden de basis voor strategische keuzes en concrete aanbevelingen. Daarbij gingen we volop voor de essentie: een intern verbetertraject dat de relaties met de omgeving structureel versterkt.

Een cultuur verander je niet in één vingerknip. Het is een langdurig proces doorheen alle organisatiestructuren.

Resultaat

Door van buiten naar binnen te kijken, kregen we een helder beeld van het potentieel en de valkuilen binnen de organisatie. Het resultaat was een genuanceerd beeld, met zeer concrete tips en actiepunten. Van een ludieke BBQ tot het invoeren van een accountmanagementsysteem en een interne communicatietool. Een cultuur verander je namelijk niet in één vingerknip. Het is een langdurig proces doorheen alle organisatiestructuren.

Facts & Figures

  • Het Waterschap Limburg is op 1 januari 2017 ontstaan na de fusie tussen de waterschappen “Roer en Maas” en “Peel en Maasvallei”.
  • Er werken 314 VTE’s voor het Waterschap Limburg in het nieuwe hoofdkwartier in Roermond.
  • Het Waterschap beheert het gebied van 33 Limburgse gemeenten.
Strategisch plan voor co-creatie in het Waterschap Limburg Strategisch plan voor co-creatie in het Waterschap Limburg Strategisch plan voor co-creatie in het Waterschap Limburg