Veranderingscommunicatie bij herstructurering

Toen Tessenderlo Group in 2011 een grote afdeling verkocht, had dit een impact op 1.000 medewerkers. Tessenderlo Group schakelde Connect in voor de strategische communicatie. De verkooptransactie werd afgerond zonder één dag van stakingen, productiestops of negatieve gevolgen voor de beurskoers.

Vraag

Om concurrentieel te blijven, moest Tessenderlo Group innoveren en herstructureren. Innovatie brengt verandering met zich mee en verandering gaat vaak gepaard met weerstand. Aan Connect vroeg Tessenderlo Group strategische ondersteuning bij de communicatie van grote en kleine veranderingen.

Aanpak

In een maandelijks strategisch overleg leverden onze adviseurs eerstelijnadvies en strategische kernnota’s. Bij ingrijpende veranderingstrajecten nam de intensiteit van de samenwerking toe. Tijdens de verkoop van een grote afdeling wist elke leidinggevende wanneer hij welke stappen mocht zetten dankzij overzichtelijke draaiboeken met juridische verplichtingen en informatie. We organiseerden ook infosessies en verzorgden redactiewerk.

De uitdaging bestaat er steeds in om de juridische verplichtingen bij een herstructurering te verenigen met de informatiebehoeften.

Resultaat

Onze allround benadering droeg bij tot het succes van deze ingrijpende organisatiewijziging. De verkoop van de afdeling in 2011 werd gerealiseerd zonder stakingen, productiestops, of negatieve gevolgen voor de beurskoers.

Facts & Figures

  • In 2011 verkocht Tessenderlo Group een afdeling van 1.000 medewerkers zonder onrust bij personeel of aandeelhouders.
  • Connect verzorgde maandelijkse strategische meetings gecombineerd met dagelijkse projectopvolging.
  • Onze adviseurs werkten ter plaatse en konden terugvallen op onze back office in Hasselt.
Veranderingscommunicatie bij herstructurering Veranderingscommunicatie bij herstructurering Veranderingscommunicatie bij herstructurering