Werken aan bedrijvencommunity rond Maastricht Aachen Airport

Voor het bedrijventerrein Aviation Valley, dat ligt rond het vliegveld Maastricht Aachen Airport, ontwikkelden de provincie Limburg en twee gemeenten een gebiedsvisieDaarin is samenwerking met bedrijven cruciaal, een levendige bedrijvencommunity was de wens. Connect is gevraagd om hiervoor de communicatiestrategie op scherp te zetten én uit te voeren. 

Vraag

Hoe zorg je ervoor dat ondernemers van bedrijven uit verschillende sectoren, maar allemaal gevestigd op het hetzelfde bedrijventerrein, gaan samenwerken? Dat was de hoofdvraag voor deze opdracht. Daarnaast is Connect gevraagd om andere relevante stakeholders te betrekken bij de ontwikkelingen voor het gebied in een communicatiewerkgroep en oog te hebben voor de diverse belangen van alle stakeholders.   

Aanpak

Connect werkte een communicatiestrategie uit rond ‘verhalen vertellen’, elkaar leren kennen en menselijke interactie. Want om daadwerkelijk een community op te bouwen is het van belang dat ondernemers elkaar in de ogen kijken, dat ze elkaars verhaal kennen en dat ze elkaar als buren gaan beschouwen. Kortom: dat ze de meerwaarde van de community echt gaan voelen 

“Connect heeft gezorgd voor concrete output in de vorm van een eigen krant en website. En dat was nodig om de gebiedsontwikkeling als project een eigen gezicht te geven” 

Resultaat

Nadat de communicatiestrategie bij de overheidspartijen en ondernemers werd goedgekeurd, is Connect vrij snel overgegaan tot actie. We zijn gestart met het optekenen van enthousiaste verhalen van ondernemers die we gebundeld hebben in een eigen krant: Quotes. Omdat niet alle ondernemers op Aviation Valley actief in beeld waren, zijn we de krant zelf gaan bezorgen. Deze persoonlijke start van het opbouwen van een community is erg goed ontvangen. Vervolgens zijn de persoonlijke verhalen ook input geweest voor een  website met meer beeld en video’sDe volgende stap is het inzetten op meer fysieke ontmoetingen.   

Facts & Figures

  • Op Aviation Valley zijn ongeveer 190 bedrijven gevestigd, waar in totaal ruim 5500 mensen werken. 
  • Het gebied is 350 hectare groot. 
  • De thema’s waar binnen Aviation Valley samen aan gewerkt wordt zijn innovatie, duurzaamheid, arbeidsmarkt & onderwijs en veiligheid 
Werken aan bedrijvencommunity rond Maastricht Aachen Airport Werken aan bedrijvencommunity rond Maastricht Aachen Airport Werken aan bedrijvencommunity rond Maastricht Aachen Airport