Oud

De cockpitbenadering: stakeholdermanagement als succesfactor

Connect heeft alle inzichten rond stakeholdermanagement gebundeld in een gratis publicatie. Daarin vindt u modellen over hoe stakeholders benaderd kunnen worden, wordt de cockpitbenadering voor een actieve aanpak beschreven en wordt er stilgestaan bij specifieke aspecten zoals social media en de spanning tussen lobbying en bemiddeling.

De afgelopen jaren is voor organisaties het belang van stakeholdermanagement in belangrijke mate toegenomen. Vooral bij communicatie met publieke stakeholders zoals overheid, politiek, vakbonden, middenveld en individuele burgers botst zowat iedere organisatie op de grenzen van haar kennis van deze stakeholders.

https://connect.be/wp-content/uploads/2017/06/De-cockpitbenadering.pdf
Blog image