Oud

Managen van verandering: communicatie en dialoog als hefboom

Niets is zeker behalve de verandering. Na de kredietcrisis is de snelheid waarmee de markt evolueert exponentieel toegenomen. Bijgevolg moet u zich als bedrijf ook steeds sneller aanpassen, voortdurend bijsturen, uw focus verleggen en ingrijpende beslissingen nemen. Communicatie is een onmisbaar strategisch wapen om beleidsbeslissingen als veranderingsprocessen te begeleiden en draagvlak te creëren bij zowel stakeholders als medewerkers. De veranderde visie, strategie of doelstellingen moeten omgezet worden in communicatieve prikkels om effectief de neuzen in een nieuwe richting te zetten. Connect publiceerde hierover een nieuw kenniscahier.

https://connect.be/wp-content/uploads/2017/06/Managen-van-verandering-Communicatie-en-dialoog-als-hefboom-1.pdf
Blog image