Strategisch communicatiekompas voor de Sociale Agenda 2025 van Limburg

Limburg is een prachtige provincie, maar op het vlak van gezondheid en participatie is een inhaalbeweging nodig ten opzichte van de rest van Nederland. Een ambitieus beleidsplan is er alvast. Maar in het complexe spel van bevoegdheden en stakeholders ben je makkelijk het noorden kwijt. Daarom keek men vanuit het provinciehuis in Maastricht naar ons om een strategisch communicatiekompas te ontwikkelen voor de Sociale Agenda 2025.

Vraag

Een vitaler Limburg, dat is de doelstelling en tegen 2025 moet die inhaalbeweging gerealiseerd zijn. Dan gaat het over arbeidsparticipatie maar even goed over gezondheid, sociale weerbaarheid en een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Terwijl de beleidsmakers op volle snelheid werkten, was er nog geen communicatiestrategie om de resultaten naar buiten te brengen. De Provincie vroeg aan Connect een communicatieplan om de Sociale Agenda tot bij de Limburger te brengen.

Het strategische communicatiekompas maakt het makkelijker om een moeilijk beleid te communiceren

Aanpak

Natuurlijk moet je eerst het brede stakeholderveld leren kennen. Van gemeentebesturen die al goede projecten uitzetten tot vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de kwetsbare medeburger. Die externe blik brachten we samen met de expertise binnen de muren van het provinciehuis. Om de communicatie te stroomlijnen werd een strategisch communicatiekompas ontwikkeld dat projectmedewerkers en communicatieadviseurs houvast geeft in het zichtbaarder maken van de Sociale Agenda. De opdracht startte in januari 2017 en bevindt zich nu in de uitvoeringsfase.

Resultaat

De brede introductie van het strategische communicatiekompas bij alle projectmedewerkers was een belangrijke stap. Nu volgt volop de uitvoering. Om reden van vertrouwelijkheid kunnen we hier nu nog niet dieper op in gaan.

Facts & Figures

  • De Sociale Agenda van Limburg gaat onder andere over onderwijs, de arbeidsmarkt, gezondheid, sociale inclusie, wijkwerking.
  • Doel is om tegen 2025 de achterstand op het vlak van gezondheid en participatie ten opzichte van de rest van Nederland in te lopen.
  • In totaal maakt de Provincie 32 miljoen euro vrij om projecten te ondersteunen.
Strategisch communicatiekompas voor de Sociale Agenda 2025 van Limburg