Communicatieondersteuning bij de mobiliteitsuitdaging van 5 Vlaamse vervoerregio’s

Het Vlaamse mobiliteitsbeleid wordt grondig hertekend. Door de inrichting van 15 vervoerregio’s en de uitwerking van regionale mobiliteitsplannen, werken de Vlaamse gemeenten samen aan de mobiliteitsuitdagingen die de gemeentegrenzen overschrijden. Connect ondersteunt het consortium Sweco – The New Drive – Goudappel Coffeng en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken bij de communicatie over de nieuwe mobiliteitsplannen naar de gemeentebesturen en de burgers. We doen dit voor 5 van de 15 vervoerregio’s: Limburg, Vlaamse Rand, Mechelen, Kortrijk en Gent.

Vraag

De eerste uitdaging voor de vervoerregio’s zit in de ontwikkeling van een visie over de mobiliteit van de toekomst. Zo kunnen zij samenwerken met de gemeenten, de Vlaamse overheid en andere stakeholders aan duurzame mobiliteitsoplossingen voor hun regio die gebundeld worden in een regionaal mobiliteitsplan. Maar daarnaast moet die visie, verwerkt in een inhoudelijk plan met veel vakjargon, extern gecommuniceerd worden naar alle betrokkenen. De vertaalslag naar een hapklare boodschap vraagt de nodige expertise en begrip over je doelpubliek. Het consortium Sweco – The New Drive – Goudappel Coffeng en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vonden in Connect hiervoor de juiste partner.

Connect verzorgt de communicatie over de nieuwe mobiliteitsplannen naar alle stakeholders: de vervoerregioraad, maar ook de gemeentebesturen en burgers. Die communicatie moet bijdragen tot een breed gedragen regionaal mobiteitsplan, dat kadert in het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid van de Vlaamse Regering.

Aanpak

Connect staat in voor de ontwikkeling van de communicatiemiddelen, digitale bevragingen en communicatieadvies. Zo verzorgden we reeds voor de vervoerregio Vlaamse Rand de redactie en het ontwerp van een brochure over de nieuwe mobiliteitsvisie voor de gemeentebesturen uit die regio. Het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid en de shift van een aanbodgericht openbaar vervoer naar een vraaggestuurd openbaar vervoer worden erin toegelicht, met specifieke voorbeelden van toekomstige wijzigingen in het openbaar vervoer in de Vlaamse Rand.

Het openbaar vervoersplan 2021 vormt voor alle vervoerregio’s een eerste stap in de ontwikkeling van een regionaal mobiliteitsplan 2030-2050. Connect maakte voor vervoerregio Limburg een animatievideo over bereikbaarheidsadvies, waarin het openbaar vervoersplan werd uitgelegd aan de 42 Limburgse gemeenteraden.<a href="https://connect.be/admin/content/create/case#_msocom_1" class="msocomanchor" id="_anchor_1" language="JavaScript" name="_msoanchor_1" ]

Facts & Figures

  • We staan in voor de communicatiebegeleiding van 5 van de 15 vervoerregio’s, die samen 123 steden en gemeenten tellen.<a href="https://connect.be/admin/content/create/case#_msocom_1" class="msocomanchor" id="_anchor_1" language="JavaScript" name="_msoanchor_1" ]
  • 42 Limburgse gemeenteraden leerden het openbaar vervoersplan 2021 kennen via onze animatievideo.
  • In 8:55 minuten vat de video het decreet Basisbereikbaarheid en het openbaar vervoersplan 2021 voor vervoerregio Limburg samen.

Connect speelt snel in op de specifieke noden van vervoerregio Limburg om complexe boodschappen op een behapbare en duidelijke manier over te brengen.

Caroline Arien, Projectmanager vervoerregio Limburg

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Mauranne

cases

Heldere project- en omgevingscommunicatie voor bewoners
Case

Heldere project- en omgevingscommunicatie voor bewoners

Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Communicatiebegeleiding voor SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma van Zuid-Nederland
Case

Communicatiebegeleiding voor SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma van Zuid-Nederland

SmartwayZ.NL

Bereikbaarheidsadvies op maat van bewoners en handelaars
Case

Bereikbaarheidsadvies op maat van bewoners en handelaars

Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant