Participatie en projectcommunicatie voor Noord-Zuid Limburg

Het project Noord-Zuid Limburg is een complex project. Officieel zelfs. Want sinds 2018 volgt het de procesaanpak die verankerd werd in het decreet ‘complexe projecten’. Het is een project met een grote maatschappelijke en ruimtelijke impact, dat heel wat studiewerk vraagt en waar veel belanghebbenden bij betrokken zijn. Connect ondersteunt De Werkvennootschap bij de communicatie en het stakeholdermanagement: van strategie tot en met realisatie.

Vraag

De Limburgse Noord-Zuidverbinding (N74/N715) verbindt Hasselt met het noorden van de provincie en loopt verder tot in Eindhoven. Ter hoogte van Houthalen-Helchteren ontbreekt echter een essentieel onderdeel: het verkeer verloopt daar via een gewone gewestweg, pal door het centrum van de gemeente. Dat heeft een negatieve impact op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de ruimere regio. De oplossing ligt echter niet voor de hand en er zijn tal van stakeholders betrokken, zoals de middenveldorganisaties, lokale en bovenlokale besturen, vertegenwoordigers van belangengroepen, en buurtverenigingen en betrokken bewoners. Hoe zorgen we er met adequate communicatie en een sterk participatietraject voor dat alle stakeholders hun schouders zetten onder dit complexe project?

Aanpak

Onder het devies Samen geraken we verder brachten we alle stakeholders vanaf dag één aan tafel in werksessies. Tijdens deze sessies wordt er constructief samengewerkt om het complexe project van de Noord-Zuid op de rails te houden. Naast de werksessies vindt tijdens de onderzoeksfase ook een cocreatieweek plaats op enkele strategische momenten binnen het proces. Tijdens die week verbreden we de interactie via een groot aantal overleg- en samenwerkmomenten met verschillende actoren, groepen en de bevolking. Het is een moment waarop uitgebreider en vanuit een ruimere samenstelling de voortgang van het onderzoeksproces afgetoetst wordt. Zo kijken we terug op de resultaten van de werksessies en een deelfase van het onderzoek wordt gevalideerd met een bijeenkomst van de stuurgroep. We kijken meteen ook vooruit naar de volgende deelfase.

Behalve met de participatiestrategie en het stakeholdermanagement, begeleiden we De Werkvennootschap ook met de project- en perscommunicatie en we bieden een strategisch klankbord. We lanceerden kort na de start van het project een nieuw logo, een nieuwe projectwebsite en een inmiddels succesvolle Facebookpagina. Intussen publiceerden we ook onder andere brochures, postkaarten en een Noord-Zuidkrant. De multidisciplinaire werking en de mensen achter het project brachten we in beeld met verschillende projectvideo’s. We lanceerden ook de videoreeks Gezichten van de Noord-Zuid, waarbij we mensen die in de buurt van de Noord-Zuidverbinding wonen of werken, de kans gaven om hun Noord-Zuidverhaal te vertellen.

Resultaat

Het project begon in 2018 na bijna 50 jaar discussie terug van nul, met maximale ruimte voor transparantie, dialoog en participatie. Dat zijn ook meteen de speerpunten van de stakeholder- en communicatieaanpak van Connect. De inspanningen die we voor dit project leveren kunnen het best samengevat worden met de woorden van journaliste Liliana Casagrande uit Het Belang van Limburg: “Infomarkten, kranten in elke brievenbus, een overzichtelijke website; de communicatie is top en nooit eerder gezien. Net als de inspraak.”

Facts & Figures

  • De eerste editie van de Noord-Zuidkrant viel bij ongeveer 73.000 Limburgers in de bus.
  • 97 betrokken actoren namen deel aan de werksessies, stuurgroepsessies en politieke overleggen.
  • Tijdens het herkomst-bestemmingsonderzoek van 26 maart en 2 april 2019 werden maar liefst 339.553 kentekens anoniem geregistreerd op en rond de Noord-Zuidverbinding.

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Bart

cases

Communicatieadvies voor de naamsverandering van Windvision (Renner Energies)
Case

Communicatieadvies voor de naamsverandering van Windvision (Renner Energies)

Windvision

Marketingplan voor het grootste en tofste bos van Vlaanderen
Case

Marketingplan voor het grootste en tofste bos van Vlaanderen

Bosland

Communicatiebegeleiding over de lage-emissiezone in Brussel
Case

Communicatiebegeleiding over de lage-emissiezone in Brussel

Leefmilieu Brussel