Projectcommunicatie voor Rond Ronse

De Werkvennootschap werd opgericht door de Vlaamse Regering om een aantal grote en complexe mobiliteitsprojecten in Vlaanderen versneld te realiseren. Connect ondersteunt De Werkvennootschap bij de projectcommunicatie van Rond Ronse, waar een oplossing wordt gezocht voor diverse mobiliteitsproblemen in en rond de zuidelijkste stad van de Vlaamse Ardennen, en waar er wordt ingezet op de versterking van Europees beschermde natuur. Dat doen we van strategie tot en met uitvoering.

Vraag

Hoe zorgen we er voor dat de inwoners van Ronse – en de Vlaamse Ardennen in het algemeen –, professionele belanghebbenden en lokale besturen achter het grootste mobiliteits- en infrastructuurproject in de streek staan? Hoe informeren we alle verschillende doelgroepen op de best mogelijke manier over een project dat zo’n grote maatschappelijke impact met zich mee brengt?

Aanpak

In elke stap van dit complexe planningsproces bekijken we bij Connect welke communicatie er nodig is. Dat doen we aan de hand van een strategie, die de leidraad vormt voor alle communicatie die we daarna uitrollen.

Samen met de stakeholdermanger bekijken we hoe we op maat van meer onbereikbare doelgroepen kunnen communiceren. Zo willen we iedere burger in en rond Ronse bereiken en inlichten over de doelstellingen van het project, door middel van:

  • Een website waar we al het nieuws over het project verzamelen
  • Een Facebookpagina die we aanvullen met video’s en nieuwtjes over Rond Ronse
  • Een digitale nieuwsbrief die op tempo van de projectmijlpalen wordt verstuurd
  • Een mailbox waar inwoners steeds terecht kunnen met vragen
  • Digitale of fysieke infomarkten om burgers te informeren over belangrijke mijlpalen of publicaties binnen het project
  • Videoverhalen en projectvideo’s om de verhalen van en achter Rond Ronse in beeld te brengen

Resultaat

Het project rond de N60 werd in 2019 opnieuw opgestart door De Werkvennootschap, maar deze keer werd alles over een andere boeg gegooid. Speerpunten van de Connect aanpak? Zo veel mogelijk Ronsenaren informeren over het project, via diverse communicatiekanalen, op een heldere en toegankelijke manier, en hen zo aanzetten om na te denken over hun toekomst. We ontwikkelden op die manier meer zichtbaarheid via sociale media en creërden meer betrokkenheid via de vele inspraakreacties en samen met aanwezigen tijdens (digitale) infomarkten.

Facts & Figures

  • In 2020 ontving de website www.RondRonse.be meer dan 10.000 unieke bezoekers
  • De eerste krant van Rond Ronse werd in ruim 16.000 brievenbussen bedeeld
  • In het planteam zetelen ruim 15 andere betrokken actoren om het project in goede banen te leiden

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Bart

cases

Informatie- en dialoogmarkt Rondweg Asse
Case

Projectcommunicatie nieuwe rondweg in Asse

Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Communicatie- en participatietraject voor nieuwe groene stadswijk BREAD BREDA
Case

Communicatie- en participatietraject voor nieuwe groene stadswijk BREAD BREDA

Combinatie van ontwikkelaars BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Van Agtmaal

Positionering en communicatieadvies voor de bouw van nieuwe gebouwen
Case

Positionering en communicatieadvies voor de bouw van nieuwe gebouwen

BPI Real Estate - Immobel - Whitewood