Een vakblad voor omgevingscommunicatie? Dat bestond nog niet en daarom hebben we er als experts in omgevingscommunicatie werk van gemaakt. Met als resultaat cOM.

Alles wat je leest in het vakblad, komt uit de pen van onze Belgische en Nederlandse communicatieadviseurs. Dagelijks zijn wij bezig met omgevingscommunicatie, bij hoogspanningsprojecten, nieuwe weginfrastructuur, de aanleg van nieuwe dijken.

Het vakblad cOM schrijven we naast onze projecturen. Maar we nemen het er niet zomaar even bij. En het is uitdrukkelijk niét onze bedrijfsbrochure. Als we zo ons vakgebied kunnen laten groeien, dan worden we daar met z’n allen beter van.‌

Wat mag je in de eerste editie verwachten? Een interview met Alexander D’Hooghe, een wereldburger die zijn urbanistische visie inzet in Oekraïne, Egypte en de VS. De man ook die de Antwerpse Oosterweelverbinding terug vlot trok en in Amsterdam de oeververbinding over het IJ uit de impasse haalde. Hij werkte de voorbije jaren naarstig aan de AI-gestuurde stakeholdertool Solv. Enkel wie zijn stakeholders kent in een ruimtelijk project, ziet helder de eindbestemming.

Noelle Aarts, professor aan de Radboud Universiteit, laat haar licht schijnen over ons vak. Volgens haar draag je als communicatieprofessional bij aan een betere wereld. Limburger én winnaar van de Goldman Environmental Prize Ignace Schops bouwde met zijn team jaren aan draagvlak voor wat nu het internationaal geroemde Nationaal Park Hoge Kempen is. Zijn succesformule? Neem je tijd en gebruik die. ‌

IMOB, het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt, laat ons dan weer zien hoe ze met behulp van drones schoolomgevingen veiliger kan maken. Of we kijken mee hoe men in Noord-Brabant 26 windmolens realiseert zonder te eindigen in een juridische procedureslag.

Een gevarieerd aanbod aan artikels waarmee we je hopelijk inspireren en prikkelen.

Veel leesgenot.