blog

5 redenen om niet alleen op digitale communicatie in te zetten

Van social media tot emails en apps: digitale communicatie is tegenwoordig overal. Toch blijven de traditionele media, zoals kranten, tijdschriften, brieven en folders nog even belangrijk om effectief naar je stakeholders te communiceren. Ze zijn niet uitgestorven en beïnvloeden nog altijd ons gedrag. Lees verder voor het bewijs!

Er zijn veel argumenten die pleiten voor het gebruik van traditionele kanalen. Dus, voordat je besluit helemaal digitaal te gaan: plaats je communicatiestrategie in perspectief en denk aan toegankelijkheid, emotie, betrouwbaarheid, sociale interactie en herkenbaarheid.

1. Nee, niet iedereen heeft toegang tot internet

Steeds meer mensen beschikken over een smartphone, maar dat geldt niet voor iedereen. Volgens data van de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) had 35% van de bevolking geen toegang tot internet in 2022.

Bovendien maken bepaalde bevolkingsgroepen, zoals ouderen of inwoners van het platteland, minder gebruik van digitale technologieën.

Het belangrijkste voordeel van traditionele media is dus hun toegankelijkheid.

Voor je stakeholders of doelgroepen die geconfronteerd worden met de digitale kloof blijven traditionele media belangrijk. Hiermee krijgen ze toegang tot waardevolle, betrouwbare en feitelijke informatie.

2. Informatie komt betrouwbaarder over

Ten tijden van fake news lijkt informatie verspreid via traditionele media betrouwbaarder. In tegenstelling tot informatie op internet, dat op ieder moment gemanipuleerd of verwijderd kan worden, lijkt informatie op papier stabieler en geloofwaardiger. Uit een onderzoek van Two Sides blijkt zelfs dat 88% van de respondenten meer vertrouwen heeft in nieuws op papier dan online nieuws.

3. Emotie speelt een rol

Boeken, kranten en tijdschriften hebben ook emotionele waarde. Ze hebben een specifieke geur en textuur, die nostalgie kunnen oproepen en comfortabel kunnen aanvoelen. Zo zijn visitekaartjes, brochures en flyers tastbaarder dan hun digitale tegenhangers. Dat kan helpen om relaties te versterken en een blijvende indruk achter te laten.

Uit een rapport van Royal Mail bleek dat 57% van de respondenten zich meer gewaardeerd voelde als ze een visitekaartje kregen in plaats van een e-mail.

4. Sociale interactie stimuleren

Het lezen van een krant of boek in een café of park kan spontaan een gesprek teweegbrengen. Lokale krantjes worden ook gebruikt om evenementen in de buurt te promoten, waardoor bewoners elkaar beter leren kennen. Bovendien bieden face-to-face of telefonische gesprekken een persoonlijkere en authentiekere ervaring dan digitale ontmoetingen. Gesprekken verlopen soepeler en je begrijpt elkaar veel beter en sneller. Dit komt vooral doordat je beter in staat bent om de emoties van je gesprekspartner op te vangen.

Face-to-face evenementen zoals beurzen, conferenties en zakelijke afspraken blijven ook belangrijke gelegenheden om partners, klanten en collega’s te ontmoeten. Daarnaast helpt menselijk contact om het teamgevoel te versterken en de interne communcatie te verbeteren.

5. Betere informatieverwerking

In een brochure, folder of krant is de inhoud makkelijker te onthouden dan via digitale media. Mensen onthouden beter wat ze op papier lezen dan wat ze op een scherm lezen. Dit verbeterde geheugen is handig in veel contexten, zoals leren en adverteren.

Het is duidelijk dat traditionele media nog altijd een belangrijke rol spelen in moderne communicatie. Maar de twee soorten media moeten samen worden gebruikt om een complete en effectieve communicatie te kunnen bieden waarmee je alle stakeholders bereikt.

Ook moet worden benadrukt dat de keuze voor een communicatiemedium aangepast moet zijn aan de doelgroep die je voor ogen hebt en de communicatiedoelstellingen. Traditionele media zijn essentieel om bepaalde doelgroepen aan te spreken, terwijl digitale media geschikter zijn voor andere doelgroepen. Het is dus essentieel om een weloverwogen en evenwichtige aanpak te hebben bij het kiezen van communicatiemedia.

Vergeet ook niet het menselijke contact dat een belangrijk element blijft als het om moderne communicatie gaat. Daar moet rekening mee worden gehouden bij het plannen van communicatiestrategieën. Persoonlijke interactie blijft een belangrijk onderdeel van effectieve communicatie.

Regelmatig communicatietips, strategische insights en inspirerende artikels in je mailbox ontvangen?

Schrijf je dan zeker in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief.