Professioneel omgevingsmanagementplan voor TenneT

In België kennen we Elia en in Nederland is er TenneT. De Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder gaat op een zeer professionele manier om met zijn omgevingsmanagement en zijn stakeholders. Voor een nieuwe 380kV-verbinding tussen Borsele en Tilburg trok TenneT Connect aan voor een omgevingsmanagementplan.

Vraag

De Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder TenneT legt in 2018 een nieuwe 380kV-verbinding aan tussen Borsele en Tilburg. Tijdens de planfase, waarin er nog vier mogelijkheden voor het traject op tafel lagen, wilde TenneT de omgeving betrekken bij het project. De hoogspanningsnetbeheerder vroeg aan Connect om een omgevingsmanagementplan te schrijven.

Analyse

Onze adviseurs startten met een analyse van het project en verdiepten zich in de bestaande methodieken waarmee TenneT aan stakeholdermanagement doet. Door die kennis en onze ervaringen samen te brengen met de verwachtingen van de Omgevingsmanager van de 380kV-verbinding kwamen we tot een gedragen omgevingsmanagementplan.

Professioneel omgevingsmanagement is bij hoogspanningsprojecten onontbeerlijk en daar speelt TenneT een voortrekkersrol.

Resultaat

Omgevingscommunicatie draait rond informeren, betrekken, beleven en educatie. Niet voor één stakeholder, maar in een dynamisch veld aan de rechtstreekse en onrechtstreekse betrokkenen. Dat wordt in ons omgevingsmanagementplan stevig in de verf gezet. Voor elke stakeholdercluster is een praktische werkfiche uitgewerkt die zicht geeft op de doelstellingen, acties en timing.

Facts & Figures

  • TenneT is een Europese netbeheerder met activiteiten in Nederland en Duitsland.
  • Met ruim 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgt TenneT voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening aan 41 miljoen eindgebruikers.
  • TenneT beheert 454 hoogspanningsstations en heeft een verzorgingsgebied van 182.000 km².
Professioneel omgevingsmanagementplan voor TenneT