whitepaper

Weerstand tegen windmolens, wat nu?

We staan aan de vooravond van de grootste verbouwing die we ooit gekend hebben: de energietransitie. Tegen 2030 stoten we 49% minder broeikasgassen uit. Dat is de afspraak uit het klimaatakkoord. Voor ons elektriciteitssysteem betekent dit dat we hard werken aan CO2-vrije energie. Energie uit wind bijvoorbeeld. Maar daar zijn omwonenden niet altijd even blij mee. Lokaal groeit het protest tegen windprojecten. Als initiatiefnemer moet je daarom voortdurend bouwen aan acceptatie en draagvlak. Maar hoe doe je dat?

Lokale weerstand

In Nederland blijkt uit onderzoek van het CBS (2018) dat 77% van de mensen de noodzaak van duurzame energie inziet. En uit onderzoek van het Vlaams Energieagentschap (VEA, 2016) blijkt dat 74% van de Vlamingen zelfs voorstander is van windenergie. Dat zijn veelbelovende cijfers. Wie de krant openslaat, leest een ander verhaal. Veel windprojecten stuiten lokaal op stevige tegenstand. In 2018 werd tegen 80% van de geplande windprojecten beroep aangetekend (Vlaams departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), 2018). We houden best van windenergie, maar krijgen liever geen windmolens in onze eigen achtertuin.

Draagvlak moet je bouwen

Het landschap aan belanghebbenden is de laatste jaren sterk veranderd. Burgers zijn mondiger geworden. Actiegroepen zijn goed geïnformeerd, leren van elkaar en hebben hele goede advocaten. Acceptatie en draagvlak voor je windproject komen dus niet vanzelf. Daar moet je samen met de omgeving aan bouwen. Zonder duidelijke communicatie en participatie kom je er niet. Dit begint bij voorkeur lang voordat je windproject vorm krijgt. En loopt door tot na het moment dat de wieken voor het eerst draaien.

10 tips voor acceptatie en draagvlak bij windprojecten

Draagvlak bouwen voor windprojecten is maatwerk. Met Connect staan we je hier graag in bij. In deze whitepaper geven we 10 tips die je kunnen helpen. Deze tips zijn gebaseerd op strategische modellen die al jaren hun succes bewijzen. En door Connect worden toegepast bij energieprojecten in Nederland en België.

Download de whitepaper in het oranje vak hieronder.

De volledige whitepaper lezen?

Vul je e-mailadres in en ontvang de downloadlink.

whitepapers

Participatiedilemma's
Whitepaper

Participatiedilemma's

Managen van verandering: communicatie en dialoog als hefboom
Whitepaper

Managen van verandering: communicatie en dialoog als hefboom

De cockpitbenadering: stakeholdermanagement als succesfactor
Whitepaper

De cockpitbenadering: stakeholdermanagement als succesfactor