blog

Informeren over werven is goed, de buurt animeren is beter

“Handelszaken blijven bereikbaar”. Op talloze bouwwerven moet je je tevredenstellen met deze aankondiging. Een werf zorgt voor overlast voor iedereen. Maar al helemaal voor de ondernemers in de winkelstraten, zeker ten tijde van een gezondheidscrisis. Daarom richtte Connect voor verschillende infrastructuur- en mobiliteitsprojecten concrete acties op om de buurt nieuw leven in te blazen en zo handelaars te ondersteunen. Met verborgen QR-codes, een wonderraam en een unieke tentoonstelling trokken we heel wat aandacht.

Meer dan alleen informatie

We komen het regelmatig tegen. Projectleiders van werven die zich tevredenstellen met het verspreiden van een minimum aan informatie, zonder daarbij rekening te houden met de buurt waarin ze zich bevinden. Ze maken een brochure of folder in het kader van een vergunningsprocedure. Of hangen een werfdoek op bij de aanvang van de werkzaamheden. En dat moet maar voldoende zijn. 

Dat is jammer, want de werf waaraan ze werken zal lange tijd integraal deel uitmaken van de buurt. En in die buurt veroorzaken ze heel wat overlast, zoals lawaai, stof, parkeer- en verkeerverboden maar ook opengebroken terrassen. Op deze manier leidt een bouwwerf vaak tot omzetverlies voor de betrokken winkeliers. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, adviseert Connect daarom om een actievere rol op te nemen in de buurt. Hoe dan? Door middel van acties die:

  • de aantrekkelijkheid van de buurt vergroten; 
  • de stroom aan vaste klanten in stand houden;
  • het imago van de buurt verbeteren;
  • anticiperen op de toekomstige positionering van de buurt en zo nieuwe klanten aanspreken.

We geven graag enkele voorbeelden.

Coronaproof acties

Net toen de “niet-essentiële” winkels na een verplichte sluiting terug open mochten, stond in Ukkel de volledige heraanleg van een deel van de Alsembergweg op de planning. Een moeilijke situatie voor de buurt, net op het moment dat de winkeliers een duwtje in de rug nodig hadden. Dat had ook de MIVB door. In samenwerking met de actoren op het terrein, de winkeliers, de gemeente en hub.brussels werden daarom in december twee acties opgezet om de werf en de winkeliers te ondersteunen. 

De eerste actie bestond uit een zoektocht naar verborgen QR-codes in Ukkel-Centrum. Door de codes te scannen maakte je als bezoeker kans op een waardebon. Tijdens de tweede actie stelden we producten van handelaars tentoon in een speciaal versierd uitstalraam. We daagden het winkelend publiek uit om het bedrag van de uitgestalde producten te achterhalen. 

Beide acties konden coronaproof plaatsvinden zonder grote groepen mensen samen te brengen. Toch motiveerde het ludieke aspect de buurtbewoners en mensen uit de omgeving om hun inkopen in Ukkel-Centrum te doen. En misschien nog belangrijker, ook de winkeliers stelden deze aanpak op prijs. Ze speelden het spel zelfs vol overgave mee. Op deze manier ontstond er een nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen en kon opdrachtgever zich positioneren als een betrouwbare actor in de buurt. 

Wanneer economie en kunst samengaan

Een ander voorbeeld is ons werk voor AG Real Estate. Hun doel was om het imago van de Belgische hoofdstad te verbeteren. In het kader van de renovatie en transformatie van het winkelcentrum City2 zetten we daarom een artistieke liefdadigheidsactie op poten, de Brussels City Dolls. 

30 Brusselse kunstenaars en professionals toverden met de hulp van enkele vrijwillige City2 winkeliers etalagepoppen om tot echte kunstwerken. Deze poppen kregen vervolgens een plaatsje in de Brusselse winkelstraten en historische wijken. Aan het einde van de actie werden de poppen geveild, de opbrengst ging naar vzw Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette.

Met dit project konden we verschillende Brusselse artiesten in de spotlight zetten, zoals ALVARI, Kool Kor, Alex Vizorek, Debora Velasque, Yorick Effira en Marie Warnant. En AG Real Estate, die kon zich positioneren als drijvende kracht achter het welzijn van de Brusselaar. 

Onze conclusie? Of je het doet via kunst, via ludieke acties of op een technologische manier, het belangrijkste is dat je de nieuwsgierigheid van het winkelende publiek trekt. Zo stimuleer je het leven in de buurt en geef je bezoekers de kans om winkels te ontdekken. Maar vergeet ook zeker niet om rekening te houden met de mening van de winkeliers over de acties. Zo laat je zien dat je een aandachtige en betrokken partner bent. En daar heeft iedereen er iets bij te winnen! 

Door

Julie De Schampheleer, Communicatieadviseur - Projectleider

Louis-Paul Eggen, Junior Communicatieadviseur

Regelmatig communicatietips, strategische insights en inspirerende artikels in je mailbox ontvangen?

Schrijf je dan zeker in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief.