Communicatie- en omgevingsmanagement voor de herinrichting van de Bergensesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werken aan de herinrichting van de Bergensesteenweg (N6). De belangrijkste doorgangs- en invalsweg van een gemeente zowel ondergronds als bovengronds een make-over geven, dat zorgt voor heel wat uitdagingen. Connect staat de bouwheren van het project bij op vlak van communicatie- en omgevingsmanagement. Niet alleen om de juiste hinderinformatie te verspreiden, maar ook om de beleving rond het project te versterken.

Vraag

De Bergensesteenweg was decennialang een typische steenweg zoals er in Vlaanderen (te) veel zijn: een brede asfalt- en betonvlakte met weinig faciliteiten voor fietsers en voetgangers. De rioleringsbuizen zijn bovendien dringend aan vervanging toe. Er wordt daarom zeven jaar lang gewerkt op de drukste verkeersas die de gemeente Sint-Pieters-Leeuw doorkruist. Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kwamen bij Connect aankloppen om hen te ondersteunen op vlak van communicatie- en omgevingsmanagement. Tijdens de werken op de Bergensesteenweg verzorgt Connect de communicatie naar de bewoners, betrokken handelaars en de ruimere omgeving.

Aanpak

Connect ging bij aanvang van de werken van start met brede informatieverspreiding: een heuse ‘Steenwegwijzer’-krant, bewonersbrieven, een grootschalig infomoment, persberichten, brochures en ook een 3D-infoloket om de nieuwe Bergensesteenweg in beeld te brengen. Door transparante communicatie is de buurt voorbereid op wat er te gebeuren staat en worden frustraties vroegtijdig in de kiem gesmoord. Daarnaast is de omgevingsmanager van Connect ook het rechtstreekse aanspreekpunt voor omwonenden en handelaars, maar fungeert hij evengoed als communicatieve brug tussen de aannemer en alle bouwheren.

Resultaat

Onze omgevingsmanager ontzorgt de werfleiding en de aannemer in het behandelen van klachten en meldingen, waardoor zij zich op hun kerntaken kunnen focussen. Met onze communicatie creëren we meer begrip en draagvlak voor het project. De on- en offline kanalen waarmee we de omgeving van informatie voorzien, zoals de digitale nieuwsbrief, het spreekuur van de omgevingsmanager en de ‘Steenwegwijzer’-krant zijn ondertussen gekend in heel Sint-Pieters-Leeuw. Volledige, tijdige, begrijpelijke en juiste informatie is daarbij de maatstaf.

Facts and figures

  • Connect is 7 jaar lang partner van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer voor de herinrichting van de Bergensesteenweg
  • De herinrichting van de Bergensesteenweg loopt over een afstand van 2,5 km en gebeurt in 8 grote fasen
  • We maakten bij de start van de werken een infokrant en verspreidden die in de volledige gemeente, goed voor 15.000 bussen!

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Jonas

cases

Beeks Buiten verbindt: communicatie- en participatieaanpak voor een nieuwe wijk
Case

Beeks Buiten verbindt: communicatie- en participatieaanpak voor een nieuwe wijk

Combinatie van zes samenwerkende ontwikkelaars

Communicatiestrategie en campagne voor een ‘Veiliger Thuis’ in Midden-Brabant
Case

Communicatiestrategie en campagne voor een ‘Veiliger Thuis’ in Midden-Brabant

Veilig Thuis Midden-Brabant

Team Werklocaties: mijlpalen en resultaten in de kijker
Case

Team Werklocaties: mijlpalen en resultaten in de kijker

Provincie Noord-Brabant