Communicatie- en participatietraject nieuwe wijk in Klein Zundert

Aan de westkant van het dorp Klein Zundert is de ontwikkeling van een nieuwe landelijke wijk gepland: Weide Pracht 2. Dit initiatief sluit aan op de eerdere ontwikkeling van Weide Pracht 1 met 20 nieuwe woningen. Het plan is dat er nu ongeveer 35 nieuwe woningen komen; een mix van bouwkavels, 2-onder-1-kapwoningen en rijwoningen. Bedoeld voor starters, doorstromers en senioren. Somnium Real Estate nam het initiatief om het gebied te ontwikkelen voor woningbouw. In de voorbereidende fase is de mening en inbreng van direct omwonenden meegenomen in een aangepast plan. Al geheel in het licht van de aankomende Omgevingswet. Connect heeft Somnium in dit traject geadviseerd en ondersteund.

Vraag

Na een positief principebesluit van het college van B&W van de gemeente Zundert is de indicatieve schets van de verkaveling beschikbaar gesteld voor omwonenden en geïnteresseerden. Aan Connect de taak om belanghebbenden mee te nemen in het proces, zodat belangen vroegtijdig op tafel komen. Maar ook om te bouwen aan het vertrouwen en draagvlak in de omgeving van Weide Pracht 2.

Aanpak

De belanghebbenden uit de omgeving zijn in beeld gebracht, en aan de hand van een impactanalyse gekoppeld aan een participatieniveau. We organiseerden een aantal passende participatieactiviteiten waarin belanghebbenden hun wensen en ideeën konden aangeven. Om te beginnen is er eerst online inbreng via de website opgehaald. In een bewonersbrief, die bij de omwonenden fysiek op de mat viel, werden ze uitgenodigd om online hun mening te geven. Vervolgens hebben we in een aantal (digitale) doorpraatsessies met direct omwonenden de inbreng uitgediept, om deze goed te kunnen begrijpen en het plan aan te kunnen passen.

Resultaat

De opgehaalde inbreng is afgewogen en waar mogelijk ingepast in een aangepast plan voor het project Weide Pracht 2. Connect heeft het communicatie- en participatietraject vastgelegd in een participatieverslag. En uiteraard koppelden we het aangepaste plan ook terug naar de belanghebbenden.

Facts & Figures

  • Er zijn circa 35 nieuwe woningen gepland in de nieuwe, landelijke wijk Weide Pracht 2.
  • 15 van de 22 direct omwonenden gaven hun inbreng online via de website.
  • Met 5 direct omwonenden gingen we het gesprek aan in een doorpraatsessie.

Bouwen in de achtertuinen van mensen, dat is hier letterlijk het geval. Door de inbreng van huidige omwonenden serieus te nemen, is het plan aangepast zodat het in ieder geval zo goed mogelijk aansluit bij hun wensen.

Moniek Schoofs, Senior Communications Advisor

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Moniek

cases

Case

Participatietraject voor 235 nieuwe appartementen aan de Tuinzigtlaan 12 in Breda

VaMaS BV

Case

Coördinatie en omgevingscommunicatie voor Energie A16

Provincie Noord-Brabant

Case

Communicatieondersteuning bij de mobiliteitsuitdaging van 5 Vlaamse vervoerregio’s

Departement Mobiliteit en Openbare Werken