Intensieve werf- en stakeholdercommunicatie voor A2-tunnel Maastricht

Na meer dan vijf jaar hard werk werd eind 2016 de Koning Willem-Alexandertunnel in gebruik genomen. Een ware mijlpaal voor het project A2 Maastricht. Al het doorgaand verkeer gaat voortaan ondergronds dankzij de tunnel. Bovengronds wordt de Groene Loper aangelegd: een levensader die wijken opnieuw met elkaar verbindt. Connect begeleidt sinds 2011 de communicatie van het project.

Vraag

De uitdaging was enorm: ervoor zorgen dat Maastricht en omgeving bereid waren om 6 jaar lang door het stof te gaan. Door de werken ontstond een bouwput van meer dan 2 kilometer lang, letterlijk in de voortuinen van de Maastrichtenaars. Hoe maak je de omgeving klaar voor de werf van de eeuw? En hoe maak je van stakeholders ambassadeurs?   

Aanpak

Connect organiseerde de communicatiestructuur en bepaalde de strategische krijtlijnen voor doelgroepen, boodschappen en middelen. Sleutelbegrippen hierbij waren authenticiteit van boodschap en boodschapper, een structurele samenwerking met regionale media en intensieve persoonlijke contacten met de omliggende wijken. Daarbij werkten Connect-medewerkers ter plaatse bij het communicatieteam van het projectbureau.

Resultaat

Het intensieve communicatietraject zorgde voor begrip, waardering en zelfs trots bij de Maastrichtenaar. De tunnel werd in gebruik genomen op exact de vooropgestelde datum. De ingebruikname was internationaal nieuws.

Facts & Figures

  • Het project kreeg meer dan 120.000 bezoekers over de vloer tijdens rondleidingen en publieksmomenten
  • De uitzending ‘Via Maastricht’ op de regionale zender L1 had wekelijks gemiddeld 77.308 kijkers.
  • De website www.a2maastricht.nl had 957.775 unieke bezoekers tussen 2011 en 2017.

Het intensieve communicatietraject zorgde voor begrip, waardering en zelfs trots bij de Maastrichtenaar.

Pieter Vanheeswijck, Senior Communications Advisor bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Bart

cases

Case

Communicatiestrategie en campagne voor een ‘Veiliger Thuis’ in Midden-Brabant

Veilig Thuis Midden-Brabant

Case

Communicatiebegeleiding bij uitdragen van mobiliteitsvisie Provincie Limburg (NL)

Provincie Nederlands Limburg

Case

Debatfestival Beleidsplan Ruimte Limburg (BE) zorgt voor draagvlak

Provincie Limburg