Communicatie- en participatietraject voor nieuwbouwwijk Woonakker

Teteringen, een dorp dat grenst aan het noorden van Breda, is al langere tijd in beeld als locatie voor woningbouw. Een combinatie van twee ontwikkelaars, BPD en Van Wanrooij, en de gemeente Breda voerden in 2021 een haalbaarheidsonderzoek uit naar de ontwikkeling van een nieuwe dorpswijk met ruimte voor circa 550 woningen in Teteringen: Woonakker. Connect ontwikkelde een stapsgewijze communicatie- en participatieaanpak parallel aan het ontwerpproces, voerde de aanpak uit en gaf gedurende het traject advies over onder andere stakeholdermanagement.

Vraag

Een nieuwe wijk biedt kansen, maar heeft natuurlijk ook een grote impact op een dorp. De initiatiefnemers stelden Connect twee hoofdvragen. Om te beginnen wilden de initiatiefnemers de verschillende belanghebbenden continu goed informeren. De vraag aan Connect ging over hoe mensen te betrekken bij de ontwikkeling. Niet alleen bij het plan voor de wijk, maar ook bij het proces. Daarnaast waren de initiatiefnemers benieuwd naar de mening en ideeën van de omwonenden en de mogelijk toekomstig bewoners van Woonakker. De tweede vraag aan Connect was dan ook: ontwikkel een stapsgewijze aanpak om de inbreng van betrokkenen zorgvuldig op te halen op zo’n manier dat het stedenbouwkundig bureau de inbreng kan verwerken in het stedenbouwkundig schetsontwerp voor de wijk.

Aanpak

Gebaseerd op de ambitie van de initiatiefnemers én de ruimte voor participatie, stelden we het participatieniveau als volgt vast:

  • de basis is monitoren en informeren;
  • gezien de relatief grote impact op het dorp, raadplegen we mensen in de breedte;
  • op verschillende thema’s laten de initiatiefnemers zich adviseren door kleinere groepen belanghebbenden.

We werkten de aanpak vervolgens uit in zes fasen: Vertellen, Verkennen, Verbinden, Verdiepen, Verslagleggen en Vertrekken.

In de eerste fase lanceerden we een projectwebsite om belanghebbenden op een centrale plaats op de hoogte te kunnen houden. We introduceerden de Woonakker Update, en organiseerden een digitale informatiebijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden.

Via een digitale vragenlijst en diverse werksessies haalden we inbreng op bij belanghebbenden, waarbij we het Woonakker-ommetje gebruikten om specifiek de natuurwaarden binnen het plangebied te bespreken. Bovendien stelden we een klankbordgroep samen waarin verschillende belanghebbenden vertegenwoordigd waren.

Resultaat

Het participatietraject resulteerde in een elftal aan thema’s die we naar boven haalden. De thema’s tekenden zich gedurende het proces steeds zichtbaarder af en zijn tussentijds telkens besproken met de initiatiefnemers en het betrokken stedenbouwkundig bureau zodat ze zo goed als mogelijk verwerkt konden worden in de schetsen. In een volgende fase fungeren de thema’s als vertrekpunten die verder uitgewerkt worden.

Alle ondernomen activiteiten en de opgehaalde inbreng verwerkten we in een participatieverslag dat voldoet aan de Bredase participatieleidraad. Het participatieverslag is één van de slotstukken van de haalbaarheidsfase dat als bijlage ingediend wordt bij de ontwikkelingsvisie.

Facts & Figures

  • In de nieuwe dorpswijk Woonakker is ruimte voor circa 550 woningen, zowel koop als huur.
  • Tijdens de eerste digitale informatiebijeenkomst in april 2021 voor omwonenden en geïnteresseerden logden in totaal ongeveer 300 mensen in en zij stelden ruim 80 vragen.
  • De laatste Woonakker Update werd naar ruim 750 mensen verzonden.
  • De digitale peiling via PlanBreda.nl werd door 223 respondenten ingevuld.
  • We begeleidden 5 bijeenkomsten van de klankbordgroep.

Connect heeft in dit project erg goed ondersteuning geboden in alles wat er komt kijken bij participatie en communicatie in zo’n gebiedsontwikkeling als Woonakker. Moniek en haar collega’s waren volwaardig onderdeel van het projectteam, als gemeente en initiatiefnemers konden wij hier volledig op bouwen en hebben ze ons door hun proactieve houding veel werk uit handen genomen.

Roel Klei, projectleider gemeente Breda

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Moniek

cases

Participatie voor ‘De Stapel’: het verticaal bedrijfsgebouw van de toekomst
Case

Participatie voor ‘De Stapel’: het verticaal bedrijfsgebouw van de toekomst

Intercommunale Leiedal

Communicatiebegeleiding over de lage-emissiezone in Brussel
Case

Communicatiebegeleiding over de lage-emissiezone in Brussel

Leefmilieu Brussel

Strategische communicatiebegeleiding van A tot Z voor Limburg.net, de grootste afvalintercommunale van Vlaanderen
Case

Strategische communicatiebegeleiding van A tot Z voor Limburg.net, de grootste afvalintercommunale van Vlaanderen

Limburg.net