Doelgerichte partnercommunicatie voor het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Het ministerie van VWS, het ministerie van JenV en de VNG hebben de regio Hart van Brabant aangewezen als proeftuin om de zorgwekkende cijfers van huiselijk geweld en kindermishandeling te laten dalen. Om bij de meest ernstige casussen het patroon van geweld te doorbreken, is in deze regio een pilotproject opgericht: een Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Alle benodigde expertise komt samen: denk-, doe en doorzettingskracht onder 1 dak. Een nauwe samenwerking met partners uit het zorg- en strafdomein is hierbij cruciaal. Connect ondersteunt deze pilot met communicatieacties gericht op de samenwerkingspartners.

Vraag

De oprichting van een Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een ambitieuze reis met een heldere stip op de horizon: cijfers van huiselijk geweld en kindermishandeling laten dalen. Maar het is ook een reis waarvan het pad en de medereizigers bij de start nog niet exact duidelijk waren. Het Centrum heeft Connect dan ook gevraagd om vanaf de start mee te lopen en onderweg op een slimme manier partners mee te nemen bij de plannen.

Aanpak

Connect startte met een aantal workshops om zo de verschillende fasen van de reis en het eindpunt helder te krijgen, en om het reisgezelschap in kaart te brengen. Vervolgens bepaalden we samen met de opdrachtgever bij welke mijlpalen we communicatieacties konden zetten. Omdat nauw samenwerken met partners het uitgangspunt is van het centrum, haakte onze communicatieaanpak daarbij aan: aansluiten bij bestaande communicatiekanalen van samenwerkingspartners.

Resultaat

Connect ondersteunde de reis met een aantal praktische communicatiemiddelen: een kernboodschap, een powerpointpresentatie, we brachten een digitale informatiepagina over het Centrum onder bij een partnerorganisatie en we stelden een communicatiekalender met communicatiemomenten van partners op. Om directe samenwerkingspartners wel regelmatig zelf bij te kunnen praten over de voortgang, ontwikkelden we een ‘Bijpraatmail’, die persoonlijk door de projectleider verstuurd wordt.

Facts & Figures

  • In de regio Hart van Brabant wonen circa 450.000 mensen. Meer dan 3.000 kinderen in deze regio hebben te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Gemiddeld krijgt één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling.
  • Er is maar één iemand nodig om het geweld te stoppen.
  • Bij het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zijn 15 organisaties uit het zorg- en strafdomein betrokken. 

“Het is belangrijk ons te beseffen dat het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geen doel op zich is. Het is een middel om een ander doel te bereiken: de cijfers laten dalen.”

Eefje Rolsma, Partner bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Eefje

cases

Participatietraject voor 235 nieuwe appartementen aan de Tuinzigtlaan 12 in Breda
Case

Participatietraject voor 235 nieuwe appartementen aan de Tuinzigtlaan 12 in Breda

VaMaS BV

Inbreng van inwoners tijdens Bavelse wintermarkt
Case

Intensieve omgevingscommunicatie- en participatie voor gebiedsvisie Bavel

Gemeente Breda

Coördinatie en omgevingscommunicatie voor windmolenproject Energie A16
Case

Coördinatie en omgevingscommunicatie voor windmolenproject Energie A16

Provincie Noord-Brabant