Participatietraject voor 235 nieuwe appartementen aan de Tuinzigtlaan 12 in Breda

VaMaS (ontwikkelcombinatie Van Agtmaal, Maas Jacobs, Somnium Real Estate) ontwikkelt een appartementencomplex aan de Tuinzigtlaan 12 aan de rand van het centrum van Breda. De 235 appartementen komen op de plaats waar voorheen de bekende horecaopleiding De Rooi Pannen gevestigd was. Al vanaf 2019 vonden er gesprekken plaats met belanghebbenden in de omgeving. Op basis van de inbreng die zij leverden werd het stedenbouwkundig ontwerp aangepast. De gemeente keurde het plan uiteindelijk goed. Aan Connect de taak om vanaf eind 2020 een intensiever participatietraject te doorlopen en de participatieparagraaf van de bestemmingsplanwijziging pragmatisch in te vullen.

Vraag

De gemeente Breda vindt het belangrijk dat een projectontwikkelaar bij een bestemmingsplanwijziging kan aantonen dat er inbreng is opgehaald bij belanghebbenden uit de directe omgeving van ruimtelijke projecten. Een keuze die alvast in lijn ligt met de Omgevingswet die per 1 januari 2022 in werking treedt. Connect is gevraagd om hier voor project Tuinzigtlaan 12 invulling aan te geven. Daarbij werd de eerder opgehaalde inbreng meegenomen en verder uitgewerkt.

Aanpak

We werkten in zes stappen naar een helder participatieverslag. Research was de eerste stap, naar de belanghebbenden en de participatieactiviteiten die in het verleden al georganiseerd werden. Met behulp van een werksessie met de projectontwikkelaars haalden we input op voor onder andere de participatieaanpak en een kernverhaal voor het project. Nadat de aanpak werd goedgekeurd, zijn we direct aan de slag gegaan met een aantal participatieactiviteiten. Denk aan het schrijven van een bewonersbrief, maar ook aan het organiseren van een digitale informatieavond. Daarin kregen zij de kans om de aandachtspunten en kansen voor het project bespreekbaar te maken. Zo konden we, in coronatijd, toch de dialoog aangaan met omwonenden en geïnteresseerden. Aanvullend vond er een aantal individuele gesprekken met belanghebbenden uit de omgeving plaats.

Resultaat

Naast een doordachte aanpak zorgden we ook voor een juiste verslaglegging, met daarin proces, inhoud, én de opgehaalde inbreng. We werkten de opgehaalde inbreng uit in de definitieve verslaglegging die opgenomen werd als onderdeel van de bestemmingsplanwijziging. Uiteraard koppelden we de omgeving ook terug welke punten in het plan werden aangepast.

Facts & Figures

  • Er worden circa 235 appartementen ontwikkeld aan de Tuinzigtlaan 12, in Breda.
  • Tuinzigtlaan 12 is een onderdeel van de enorme woningbouwopgave van gemeente Breda om komende jaren 6.000 nieuwe woningen te realiseren.
  • De digitale informatieavond werd bezocht door ongeveer 25 deelnemers.
  • Er vonden rond de 10 gesprekken plaats met belanghebbenden uit de omgeving.

Een pragmatische aanpak waarbij een heldere verslaglegging van ondernomen acties de focus was, heeft geleid tot een aangepast plan, goede communicatie naar de omgeving en een verslag dat als bijlage dient voor de bestemmingsplanwijziging.

Moniek Schoofs, Senior Communications Advisor

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Moniek

cases

Sfeerfoto op de infomarkt over batterijpark Green Turtle in Dilsen-Stokkem
Case

Communicatie en omgevingsmanagement voor GIGA Storage Belgium

GIGA Storage Belgium

Interne communicatie voor chemiereus Vynova
Case

Interne communicatie voor chemiereus Vynova

Vynova

Communicatiebegeleiding bij bouwtraject en verhuis van de VRT
Case

Communicatiebegeleiding bij bouwtraject en verhuis van de VRT

VRT