blog

IPCC-rapport: hoe sensibiliseren we de ploeg van 11 miljoen?

Het laatste rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) windt er geen doekjes om: als samenleving hebben we nog drie jaar tijd om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Ook bij Connect blijft die klimaattransitie een belangrijk onderwerp, bij verschillende soorten klanten en projecten. Zo werken we samen met de steden Moeskroen en Vilvoorde die op hun manier ook hun steentje willen bijdragen aan de klimaatuitdaging. 

Begin april riepen de deskundigen van het IPCC alle regeringen in de wereld op om tot actie over te gaan. Het is tijd voor een drastische verandering in ons energiegebruik. Ieder van ons zal zijn steentje moeten bijdragen. Alleen zo kunnen we de toekomst van onze planeet, onze kinderen en onze kleinkinderen veiligstellen.

Ondertekening van het burgemeestersconvenant

In 2012 werden in Parijs de eerste belangrijke stappen gezet in de klimaattransitie. Toen ondertekenden verschillende Europese gemeenten en regio’s vrijwilig het Burgemeestersconvenant. De belangrijkste doelstelling? De energie-efficiëntie verbeteren en het gebruik van duurzame energiebronnen vergroten.

Bij Connect werk(t)en we mee aan een communictatiestrategie voor twee gemeenten die het convenant ondertekenden: de stad Moeskroen en de stad Vilvoorde.

Lokale acties zijn niet genoeg

De doelstellingen van het Burgemeestersconvenant zijn ambitieus. En die doelstellingen realiseren is iets dat de gemeenten niet alleen kunnen. Daarom is het essentieel dat ze hun bewoners betrekken en hen aansporen om waar dan ook bij te dragen aan de klimaattransitie. Thuis, op school of op het werk. Want uiteindeijk is iedere actie van belang: op kleine, middelgrote en grote schaal.

Connect werkte zowel voor de stad Vilvoorde als de stad Moeskroen een strategie op maat uit, afgestemd op de specifieke doelstellingen van de stad. Die strategieën lichten toe hoe bedrijven en inwoners geïnformeerd kunnen worden over de doelstellingen, hoe ze gemotiveerd kunnen worden en hoe ze kunnen bijdragen.

De strategie is verschillend voor elke gemeente maar beide strategieën hebben één ding gemeen: om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant te realiseren redden steden en gemeenten het niet langer alleen. Het is nodig om een extra stap te zetten als het op sensibiliseren van de bevolking aankomt. “Going the extra mile” dus, iets waar we bij Connect graag aan meehelpen.

5 tips om de ploeg van 11 miljoen te sensibiliseren

  1. Speel met sensilbilisering in op rationele én op emotionele argumenten. Vertaal het vooral naar het lokale niveau en maak het persoonlijk.
  2. Gebruik de Rogers-curve om het gedrag van burgers te beïnvloeden. Laat de ‘innovatoren’ en ‘pioniers’ onder de burgers het voortouw nemen en trek zo de rest mee
  3. Geef eerst zelf het goede voorbeeld door gerichte (politieke) keuzes en/of acties op lokaal niveau. Geef een voorzet en zet de oplossingen uit.
  4. Organiseer workshops voor collega’s en deel best/worst practices. Want op die manier zet je ook andere gemeenten aan om ook in te zetten op communicatie- en stakeholderacties voor ons klimaat. Ga samenwerkingen aan.
  5. Geef bedrijven en inwoners ruimte om bij te dragen. Alleen op die manier zullen zij stappen zetten in de klimaat- en energietransitie. En daarbij maakt het niet uit hoe groot of klein elke actie is. Alle beetjes helpen.

Meer weten over de communicatie- en stakeholderstrategieën die werden uitgewerkt voor de stad Vilvoorde en Moeskroen? Neem contact met ons op en dan helpen we je graag verder.

Meer weten over deze inspiratie?

Neem contact op met Julie