Communicatiebegeleiding Programma Energie

In 2050 naar 100% duurzame energie en een verlaging van de CO2-uitstoot van 90% ten opzichte van 1990. Dat is een stevige ambitie. Een ambitie waar provincie Noord-Brabant zich de afgelopen jaren hard voor maakt. Om samen tot een groener, schoner en duurzamer Brabant te komen. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. Het belangrijkste doel? Zorgen dat het werk van de provincie zichtbaar is én inzetten op de interne én externe dialoog over de energietransitie.  

Vraag 

Laten we beginnen te zeggen dat Connect smult van een opdracht als deze. Want een complexe omgeving zoals die van de provincie Noord-Brabant doet ons hart sneller kloppen. Het urgente thema ‘energie’ brengt al veel uitdagingen met zich mee. Maar daarnaast hebben we ook te maken met veel verschillende samenwerkingspartners, een inhoudelijke diversiteit aan projecten, politiek bestuurlijke processen én andere programma’s binnen de provincie waarop aansluiting gevonden moet worden. Kortom: een hele kluif! Niet gek dus dat we hier vanaf oktober 2019 een senior communicatieadviseur voor gemiddeld 32 uur per week aan de slag hebben gezet, waarbij we in 2022 zijn uitgebreid met nog twee adviseurs. Connect geeft onder andere strategisch advies aan projectleiders, vertaalt strategie naar concrete plannen en verzorgt de realisatie van activiteiten en producten uit deze plannen. 

Aanpak

Connect startte met persoonlijke gesprekken met de projectleiders en communicatiestrateeg. Op basis van deze gesprekken werd een Strategisch Communicatie Frame (SCF) opgesteld: een overzichtelijk en agile communicatieplan om mee te kunnen groeien met de invulling die gegeven wordt aan de Uitvoeringsagenda van Programma Energie. In het SCF formuleerden we onder andere de communicatievisie, -ambitie en -aanpak. Aan de hand van de gedefinieerde strategische lijnen, rolden we verschillende communicatieacties uit. Denk hierbij aan een nieuwe aanpak voor de interne communicatie, het opzetten en onderhouden van externe communicatie via de Energiewerkplaats Brabant, de conceptontwikkeling en uitvoering van een vernieuwende publiekscampagne en gestroomlijnde projectcommunicatie. 

Resultaat

De adviseurs van Connect zijn gedetacheerd bij provincie Noord-Brabant. Dat wil zeggen dat ze functioneren als medewerker van de provincie. Op die manier geven de adviseurs niet alleen uitvoering aan de geformuleerde communicatieacties, maar zijn ze ook deel van het team. Hierdoor zijn de lijntjes kort. We helpen met de uitvoering: van het organiseren van bezoeken van de gedeputeerde tot het updaten van de verschillende websites, het ontwikkelen van begrijpelijke infographics, de volledige communicatie van het Energiefestival en een interne nieuwsbrief om de energiecollega’s dichter bij elkaar te brengen. Hierbij bewaken we altijd de strategische communicatielijnen uit het SCF. 

Facts & Figures

  • 100% duurzame energie in 2050 
  • Strategisch Communicatie Frame (SCF) op één A4 
  • 9 gemeenten bezocht in Noord-Brabant met de allereerste publiekscampagne 
  • 50 interne nieuwsbrieven per jaar 
  • 11 externe nieuwsbrieven per jaar 
  • 2 digitale magazines via Foleon ontwikkeld 

Connect ontwikkelt begrijpelijke en waar mogelijk creatieve content over ingewikkelde thematiek. Altijd tijdig, afgestemd en zorgvuldig opgeleverd. Top!

Loes Peeten - Nagtzaam / Strategisch communicatieadviseur bij provincie Noord-Brabant

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Remy

cases

Werksessie voor het project HOV Hasselt-Maastricht
Case

Communicatiestrategie en -uitvoering HOV Hasselt-Maastricht

De Werkvennootschap

Communicatiebegeleiding voor SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma van Zuid-Nederland
Case

Communicatiebegeleiding voor SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma van Zuid-Nederland

SmartwayZ.NL

Positionering en communicatieadvies voor de bouw van nieuwe gebouwen
Case

Positionering en communicatieadvies voor de bouw van nieuwe gebouwen

BPI Real Estate - Immobel - Whitewood