Communicatiebegeleiding Programma Gezondheid

Drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030. Niet een lánger leven, maar een gezónder. De Provincie Noord-Brabant heeft een stevige ambitie. En communicatie is daarbij een onmisbaar onderdeel. Tussen september 2021 en december 2023 begeleidde Connect het programma Gezondheid van strategie tot uitvoering.

Vraag 

Wie aan gezondheid denkt, denkt vaak aan ziekenhuizen en zorginstellingen. Maar gezondheid is breder dan dat: ook mobiliteit, ruimte en andere thema’s hebben er impact op. De provincie Noord-Brabant wil de gezonde samenleving continu blijven verbeteren. Dat betekent dat haar onderwerpen op een positieve manier moeten bijdragen aan de leefwereld van de Brabander. Dat doet ze samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Een grote taak voor communicatie dus, om zowel intern als extern het thema gezondheid te positioneren en het netwerk te verbinden. Want hoewel gezondheid voor iedereen belangrijk is, is het ook een onderwerp zonder eigenaarschap.

Aanpak

Gedurende meer dan twee jaar maakte een Connecter integraal deel uit van het Brabantse team Gezondheid. We startten met ons grondig in te werken in de context en omgeving, met o.a. een stakeholderanalyse. Om in de ambitie te slagen, was het cruciaal dat gezondheid binnen alle beleidsthema’s van de provincie werd opgenomen. En ook met externe partners is een goede samenwerking nodig om resultaten te boeken. Connect werkte daarom vooral aan de positionering en zichtbaarheid van het team en thema. Jaarlijks evalueerden we onze communicatiedoelen en -aanpak, en stelden we bij waar nodig.

Resultaat

Er werd hard gewerkt om gezondheid op de kaart te zetten in Noord-Brabant. Doordat we vast in het team zaten, hadden we korte lijntjes met de inhoudelijke medewerkers. En samen behaalden we een aantal mooie resultaten: een overzichtelijk en leesbaar provinciaal beleidskader en bijhorende uitvoeringsagenda’s, een eigen logo en slogan voor het programma, een heldere interne communicatieaanpak, een webinar over positieve gezondheid, de organisatie van de netwerkdag ‘de Dag van de Gezondheid’, een inspirerend jaarverslag, een videoreeks over externe samenwerkingen, opzetten van het platform ‘De Gezonde Brabander’ op 1SociaalDomein, een externe mailing naar partners en bijdragen aan de bekende Dutch Design Week, en nog veel meer. Kortom: je kon niet meer rond het provinciaal programma Gezondheid.

Facts & Figures

  • 2 edities georganiseerd van het netwerkmoment de 'Dag van de Gezondheid’
  • 200 bezoekers op de Dag van de Gezondheid 2023
  • 4 video’s gemaakt voor de videoreeks ‘Samenwerken aan gezondheid’

‘‘Zowel intern als extern zetten we in op de juiste communicatie-acties om het thema gezondheid te positioneren en het netwerk te verbinden. Een goed voorbeeld daarvan is de videoreeks 'Samenwerken aan gezondheid'. Zo brachten we mooi in beeld hoe de provincie in samenwerking met diverse partners de gezonde samenleving continu wil blijven verbeteren.”

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Lara

cases

Infrastructuurcommunicatie voor de hoofdstad van Haspengouw
Case

Infrastructuurcommunicatie voor de hoofdstad van Haspengouw

Stad Sint-Truiden

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België
Case

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België

Satellic

Strategisch communicatieadvies voor ingrijpende infrastructuurwerken van MIVB
Case

Strategisch communicatieadvies voor ingrijpende infrastructuurwerken van MIVB

MIVB