Communicatiebegeleiding voor fusie tussen Tongeren en Borgloon

De Vlaamse regering wil het aantal gemeenten inkrimpen en steunt daarom vrijwillige fusies. Op termijn is er zelfs sprake van verplichte fusies. De steden Tongeren en Borgloon willen daarom nu al initiatief nemen en vanuit een eigen en doordachte visie toewerken naar een fusie. IDEA Consult werd al ingeschakeld voor de inhoudelijke uitwerking van het fusietraject. Connect begeleidt sinds 2022 de steden in de communicatie over de toekomstplannen. 

Vraag

Een fusie brengt veel vragen en bezorgdheden met zich mee. Zowel bij de inwoners als bij de medewerkers van de steden. Velen voelen een emotionele connectie met hun stad en vrezen dat de stadsidentiteit verloren gaat. Medewerkers stellen zich dan weer vragen bij het voortbestaan van hun job of hun nieuwe werklocatie. Transparante en tijdige communicatie is dan ook cruciaal om die bezorgdheden weg te nemen.

Aanpak

We gingen van start met een onderzoeksfase. We maakten een analyse van de stakeholders, de bestaande communicatiekanalen van beide steden en de berichten die in de pers en op sociale media verschenen. Op die manier kregen we een goed beeld van wat er in beide steden leefde. Vervolgens werkten we een communicatiestrategie uit. Ten eerste ontwikkelden we een gezamenlijke – tijdelijke – identiteit voor Tongeren en Borgloon voor alle communicatie over de fusie. Die huisstijl toont meteen de samenwerking aan en maakt duidelijk voor de inwoners wanneer het over de fusie gaat. De huisstijl zetten we ook in op een gloednieuwe website: www.fusietongerenborgloon.be. Een centraal kanaal voor alle informatie over de fusie, waar ook ruimte is voor digitale participatie.

Resultaat

Voor de lancering van de website was er amper informatie over de fusieplannen te vinden. Met dit kanaal hebben we gezorgd voor een plek waar een antwoord op veel vragen te vinden is. En wie toch nog geen antwoord vindt, kan de stadsbesturen nu ook beter bereiken met vragen over de fusie door de mailbox die Connect beheert.

Facts & Figures

  • Tongeren en Borgloon tellen samen 30 dorpen.
  • Zo’n 125 Tongenaren en Lonenaren namen deel aan 4 themacafés.
  • De fusiegemeente zal ongeveer 44.000 inwoners tellen.

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Margaux

cases

Projectcommunicatie voor hoogspanningsnetbeheerder Elia
Case

Projectcommunicatie voor hoogspanningsnetbeheerder Elia

Elia

Een aantrekkelijke smoel voor de Gezondste Regio
Case

Een aantrekkelijke smoel voor de Gezondste Regio

Regio Noord-Limburg – de Gezondste Regio

Projectcommunicatie over kleine en grote wegenwerken
Case

Projectcommunicatie over kleine en grote wegenwerken

Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen