Communicatiestrategie ter ondersteuning van de klimaattransitie van de stad Moeskroen

De stad Moeskroen heeft meerdere plannen en pilotprojecten om de klimaatverandering tegen te gaan. In 2021 heeft de stad een aanbesteding uitgeschreven om een communicatiestrategie uit te werken en bovenal om de inwoners van Moeskroen in beweging te brengen. De stad koos uiteindelijk Connect om een actieplan te ontwikkelen, uit te voeren en ervoor te zorgen dat deze opgevolgd wordt. Door de lokale bestuurders en de bevolking te informeren en te mobiliseren krijgt de klimaattransitie een impuls.

Vraag

De stad Moeskroen is pionier in haar rol tegen klimaatverandering. Nadat Moeskroen als eerste Waalse gemeente op vrijwillige basis het Burgemeestersconvenant heeft ondertekend, tekende de stad een Actieplan Duurzame Energie en Klimaat voor de jaren 2018 – 2024. Dit sluit aan op de verschillende plannen van de stad op het gebied van energie, milieu en klimaattransitie. Connect werd gevraagd om de afdeling Energie van de stad te helpen bij de communicatie over deze kwesties en om de bevolking in beweging te brengen, in het bijzonder via een participatieplatform.

Aanpak

Bij Connect voeren we niets uit zonder eerst een plan en een communicatiestrategie te bepalen. Dankzij vooronderzoek en interviews met een aantal politici en bestuurders hebben we een SWOT-analyse van de klimaatambities van de stad kunnen maken. Dit vormde een leidraad voor Connect bij de te bepalen koers en de te ontwikkelen communicatiemiddelen.

Daarna hebben we een werksessie Big Story en communicatieplan georganiseerd. De deelnemers hebben hun eigen woordpiramide uitgewerkt, die als basis voor het grote verhaal dient, en de belangrijkste stakeholders voor de komende twee jaar geïdentificeerd. Zo konden we de visie en mening van zoveel mogelijk medewerkers van de gemeente in kaart te brengen.

Resultaat

Dit werk, dat in samenwerking met de afdeling Energie van de stad Moeskroen werd uitgevoerd, resulteerde in een communicatiestrategie en een actieplan, gericht op zowel communicatoren als andere stakeholders. Naast de theoretische inbreng, die altijd nuttig en relevant zal blijven, hebben we een reeks richtlijnen en thema’s opgesteld, inclusief bijbehorende acties. Al deze acties zijn omgezet tot adviezen of aanbevelingen, toegespitst op de stad Moeskroen. Deze adviezen geven de stad de onafhankelijkheid die nodig is om vooruitgang te boeken in de klimaattransitie. Bovendien heeft Connect het projectverhaal geschreven, dat het Actieplan Duurzame Energie en Klimaat overstijgt en rekening houdt met de verschillende pilotprojecten, zodat de ambitie van de stad belicht wordt en de inwoners de problemen en behoeften kunnen begrijpen.

Concreet zal Connect de stad Moeskroen in de komende maanden helpen bij het ontwikkelen van haar communicatie en ondersteunen bij een aantal acties. Te beginnen bij het ontwikkelen en lanceren van een participatief burgerplatform, het organiseren van een persconferentie en het begeleiden van het Forum 2022 over participatie en transitie.

Facts & Figures

  • De stad Moeskroen is het eerste project van Connect in Wallonië
  • Moeskroen telt bijna 60.000 inwoners
  • De stad heeft 6 plannen en pilotprojecten op het gebied van klimaat, milieu en energie

Meer dan ooit is de bevolking zich bewust van de klimaatinspanningen die moeten worden gerealiseerd. Maar er is meer nodig. De stad Moeskroen probeert haar inwoners in beweging te brengen en Connect probeert de nodige middelen te vinden om dat te bereiken.

Julie De Schampheleer, Senior Communicatieadviseur bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Julie

cases

Communicatiestrategie om het imago van de sector te verbeteren
Case

Communicatiestrategie om het imago van de sector te verbeteren

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België
Case

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België

Satellic

Communicatie- en participatiebegeleiding van mobiliteit- en omgevingsprojecten voor Stad Hasselt
Case

Communicatie- en participatiebegeleiding van mobiliteit- en omgevingsprojecten voor Stad Hasselt

Stad Hasselt