Coördinatie en omgevingscommunicatie voor windmolenproject Energie A16

Bij Energie A16 werken bewoners, organisaties, ontwikkelaars en overheden samen aan schone energie. Met 28 windmolens langs de A16 tussen de Moerdijkbrug en de Belgische grens wordt de komende 25 jaar schone energie opgewekt. Een kwart van het rendement uit de windmolens wordt geïnvesteerd in projecten die de lokale energietransitie op gang brengen. Het is de bedoeling dat iedereen aan de projecten kan meedoen: woningeigenaren, huurders, sportverenigingen, bedrijven en instellingen. Connect voerde het actieplan uit en bracht het project bij omwonenden onder de aandacht.

Vraag

Energie A16 is een ambitieus samenwerkingsproject: vele stakeholders vanuit de publieke én private hoek - met ieder een eigen inbreng en belang - hebben een actieve rol. De provincie Noord-Brabant stelde Connect daarom de vraag om de samenwerking te versterken met een vast aanspreekpunt voor communicatie, die samen met de communicatieadviseurs van de vier betrokken gemeenten uitvoering kan geven aan communicatieactiviteiten.

Aanpak

Vanaf het begin heeft Connect gefocust op de persoonlijke relatie met alle betrokken stakeholders. Om het speelveld en de belangen goed te leren kennen, en ervoor te zorgen dat lijntjes binnen het netwerk kort werden en bleven. Vervolgens zorgden we ervoor dat de basis op orde kwam: we stelden een communicatiewerkgroep in om gezamenlijke communicatiedoelen, kernboodschappen en afspraken vast te stellen.

De communicatieinzet organiseerden we langs drie hoofdlijnen:

  1. Informeren van omwonenden over de producten en diensten van Energie A16.
  2. Verbinden en versterken van de communicatie van en tussen de samenwerkingspartners.
  3. Delen van de werkwijze binnen Energie A16 om zo andere beleidsmakers uit Brabant en Nederland te inspireren.

Resultaat

Binnen de drie hoofdlijnen zijn verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld en acties uitgevoerd: een projectwebsite, verschillende video’s, een app, bewonersbrieven, digitale bouwborden langs de A16, evenementen voor verschillende doelgroepen, advertenties in lokale huis-aan-huiskranten, een interne netwerkupdate en externe kwartaalnieuwsbrief. Met resultaat: we onderzochten dat ruim 80% van omwonenden weet dat er in het A16-gebied wordt samengewerkt aan schone energie.

Facts & Figures

  • Er zijn 26 windmolens gebouwd in 2023 met een tiphoogte van 210 meter.
  • De windmolens wekken samen groene stroom op dat gelijk staat aan het verbruik van zo’n 150.000 huishoudens.
  • In het project werken 1 provincie, 4 gemeenten, 3 lokale energiesichtingen, 4 wijk- en dorpsraden en 9 ontwikkelaars met elkaar samen.
  • 25% van het rendement uit de windmolens wordt geïnvesteerd in lokale energieprojecten waar alle 265.000 inwoners van de vier gemeenten aan mee kunnen doen.
  • 1.322 omwonenden geven hun geluid- en slagschaduw feedback door via de app.
  • We hebben in totaal 13 kwartaalnieuwsbrieven verstuurd naar ruim 700 abonnees.

Weten wat we nog meer bereikt hebben langs de A16? Bekijkt dan deze toffe gifographic.

“De samenwerking had een heel helder doel voor ogen: de energietransitie voor iedereen mogelijk maken met hulp van windmolens. De impact die we daarbij met communicatie konden maken, was groot. Onwijs tof!”

Moniek Schoofs, Senior Communicatieadviseur bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Moniek

cases

Communicatiebegeleiding voor SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma van Zuid-Nederland
Case

Communicatiebegeleiding voor SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma van Zuid-Nederland

SmartwayZ.NL

Introductie van het Brabant Outcomes Fund
Case

Introductie van het Brabant Outcomes Fund

Provincie Noord-Brabant

Strategisch plan voor zichtbaarheid en positionering WIJeindhoven-Buurt in Bloei
Case

Strategisch plan voor zichtbaarheid en positionering WIJeindhoven-Buurt in Bloei

WIJeindhoven